Valonia kutsui syyskuussa koolle Varsinais-Suomen kuntia, jotka ovat liittyneet kuntien energiatekniseen sopimukseen (KETS) tai ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkostoon tai ovat harkitsemassa liittymistä niihin. Tällä hetkellä maakunnassa on viisi energiatehokkuussopimukseen liittynyttä kuntaa (Aura, Laitila, Salo, Turku sekä Uusikaupunki) ja alle kymmenen Hinku- verkostoon kuuluvaa kuntaa. Näiden kuntien alueella asuu hieman yli puolet väestöstä.

Nykyinen energiatehokkuuden sopimuskausi päätyy 2025 ja erityisesti maakunnan Hinku-kuntia odotetaan liittymään siihen. Näitä kuntia ovat Loimaa, Masku, Mynämäki ja Paimio. Näiden lisäksi Naantali valmistelee liittymistä molempiin sopimuksiin. Aura on solminut energiatehokkuussopimuksen ja keskustelee ilmastoyhteistyöstä naapurikuntiensa kanssa.

Energiateemainen kuntatapaaminen järjestettiin edellisen kerran vuosi sitten. Nyt pidetyssä tapaamisessa oli huomattavissa selkeä kiinnostuksen kasvu myös hiilineutraaliuden tavoitteiden saavuttamiseen. Teema on noussut esiin paitsi käynnissä olevien ilmasto-ohjelmien prosessien myös uusien valtuutettujen myötä. Eräs tekninen johtaja totesikin osuvasti, että hiilineutraaliuden tavoittelussa pelkästään energiatehokkuuden parantaminen teknisellä sektorilla ei ole riittävää, sillä tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kaikkia toimialoja ja toimenpiteitä.

Koulurakennukset, sisäilmahaasteet ja sähköautojen latauspisteet kuntien työlistoilla

Monessa kunnassa rakennetaan parhaillaan uusia koulukiinteistöjä ja väistötilojen tarve yhdistää kuntia. Myös aurinkosähköhankintoja suunnitellaan. Sisäilmahaasteet ovat tuttuja ja niiden ratkaiseminen samanaikaisesti energiatehokkuuden parantamisen kanssa on mahdollista epäilyistä huolimatta, mutta vaatii suunnittelua. Sähköautojen latauspistehankkeet kunnissa ovat edenneet vaihtelevasti. Pienissä kunnissa tehdään yhteistyötä yritysten kanssa latauspisteiden sijoittamisesta muihin kuin kunnan omiin kiinteistöihin.

Käynnissä olevat rakennushankkeet vievät paljon työaikaa ja mahdollisuuksia syventyä ilmasto- ja energiaohjelmiin on niukasti. Yhteisissä kuntatapaamisissa osallistujilla on tilaisuus kysellä toisiltaan ideoita ja antaa vertaistukea. Aura ja Uusikaupunki ovat päätyneet hankkimaan energiakulutuksen seuranta- ja kehittämispalveluita ostopalveluina. Palvelut voivat sisältää myös oman henkilöstön koulutusta ja viestintää.

Sitoutuminen sopimuksiin ja ohjelmiin kannattaa – Valonia apuna tiedonjaossa ja kuntayhteistyössä

Laitilan ja Turun kaupungit ovat esimerkkejä siitä, että Hinku- ja KETS-työtä yhdistämällä saadaan käytäntöjä toimenpiteiden toteutukseen. Raportointi ja seuranta vaativat työtä, mutta järkevästi toteutettuna raportit täydentävät toisiaan eivätkä ole erillisiä toisistaan. Niiden avulla tieto kulkee järjestelmällisesti myös luottamushenkilöille.

Valonian tavoitteena on pitää yllä keskusteluyhteyttä kuntien välillä, jotta ne voivat tukea toisiaan, jakaa ideoita tai kenties ryhtyä yhteishankkeisiin. Valonia etsii vastauksia kuntien esittämiin kysymyksiin ja auttaa myös rahoitusmahdollisuuksien ja yhteistyökumppaneiden etsimisessä. Kunnista saatava tieto auttaa maakunnallisen työn organisoinnissa ja suunnittelussa. Valonia vie kuulumisia myös valtakunnallisille toimijoille, jotta alueellinen näkökulma pysyy esillä.

Seuraavassa kuntien teknisen sektorin tapaamisessa keskustellaan hiilineutraaliustavoitteiden ja energiatehokkuuden parantamisen yhdistämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi. Aiheeseen liittyvät myös seurannan ja raportoinnin toteuttamistavat. Tapaaminen järjestetään vuoden 2022 tammi-helmikuussa.

Lue lisää

Energiakortit: tyypillisiä kuntakiinteistöjä ja suosituksia energiatehokkuustoimiin

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Koulurakennustyömaa, aita ja parakkikoulu