Nyt kolmatta kertaa toteutettava liikenneympäristökysely on laajentunut koskemaan koko Varsinais-Suomea!

Ihmisten arkiliikkuminen ylittää kuntien rajat, joten kunnissa tehtävän liikennesuunnittelutyön lisäksi usean organisaation välinen seudullinen yhteistyö on tärkeää liikkumisen ja liikenteen kehittämisessä. Kaikki yli 15-vuotiaat varsinaissuomalaiset voivat nyt vastata kyselyyn, jolla selvitetään maakunnan asukkaiden liikkumistottumuksia ja näkemyksiä maakunnan liikenneympäristön kehittämisestä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään maakunnan liikennejärjestelmätyössä: asukkaiden asenteita ja liikkumistottumuksia selvittämällä voidaan arvioida liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa sekä vaikutuksia. Kysely on auki 24.11.2021 asti.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 2 kpl 150 euron arvoisia S-ryhmän lahjakortteja!

Yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnassa ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn voi halutessaan osallistua myös nimettömänä. Arvonta suoritetaan 8.12. mennessä ja voittajalle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti sähköpostilla tai puhelimitse.

Kysely toteutetaan osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2021 -hanketta.

Liikenneympäristöllä tarkoitetaan

  • väyliä (mm. pyörätiet)
  • rakenteita
  • palveluita (mm. joukkoliikenne)
  • liikennettä palvelevia alueita (mm. pysäköintialueet)
  • maisemaa

Lue lisää liikennejärjestelmätyöstä Varsinais-Suomen liiton sivuilta

Mediatiedote 2.11.2021 Varsinais-Suomessa kerätään asukkaiden näkemyksiä liikenteestä

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Salla Murmann

Salla työskenteli Valoniassa projektiasiantuntijana marraskuuhun 2021 saakka. Nykyään hän toimii Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelijana.

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525