Suomessa taloyhtiöissä asuu noin 2,7 miljoonaa asukasta, joten taloyhtiöllä on keskeinen rooli energiankulutuksen pienentämisessä ja päästötavoitteiden saavuttamisessa. N. 30 % Suomen päästöistä on peräisin kiinteistöjen lämmittämisestä ja sähkön kulutuksesta. Vuonna 2021 voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa taloyhtiöissä tuotetun sähkön monipuolisemman käytön sekä tuotetun sähkön käytön ilman veromaksuja. Taloyhtiöiden energiayhteisöjä käsitellään muutoksen jälkeen samalla tavalla kuin esimerkiksi omakotitalossa asuvaa pientuottajaa, joka voi myydä ylijäämäsähkönsä sähköyhtiölle. Energiayhteisön muodostaminen on mahdollista myös, vaikka kaikki osakkaat eivät haluaisi lähteä yhteisöön mukaan.

Tällä kyselyllä selvitetään varsinaissuomalaisten taloyhtiöiden halukkuutta aurinkosähköntuottamiseen ja toisaalta kiinnostusta energiayhteisön luomiseen. Kyselyllä kartoitetaan suurimpia pullonkauloja ja osaamishaasteita, jotka ovat muutosten tiellä. Vastaamalla kyselyyn annat arvokasta tietoa siitä, minkälaista tietoa taloyhtiöissä tarvitaan, jotta energiayhteisön ja aurinkosähkön tuottaminen helpottuu.

Kysely on osa UUTTERA-hanketta, jossa alueellista energiamurrosta helpotetaan mm. asuinkiinteistöjen energiasaneerausten osaamishaasteita poistamalla. Hanke toteutetaan yhdessä Turun AMK:n, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen, Turku Science Park:n ja Valonian kanssa. Varsinais-Suomen maakuntahallitus on myöntänyt hankkeelle kansallista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Ronja Ryyppö

energia-asiantuntija
ronja.ryyppo@valonia.fi
040 7290 020