Osana Kalatalouden ympäristöohjelmaa järjestetään virtavesikunnostuskurssi. Kyselyn avulla kartoitetaan virtavesikunnostuksiin liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita ja halukkaita osallistujia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kurssin sisällön suunnittelussa. Vastaa kyselyyn ja lähde mukaan!

Virtavesikunnostuskurssin tavoitteena on edistää paikallisten vapaaehtoistoimijoiden ja kansalaisten tietämystä virtavesiluonnosta, kunnostuksista ja seurannasta sekä parantaa alueellisten, ammattimaisesti toimivien vesistökunnostustoimijoiden valmiuksia koordinoida ja toteuttaa tuloksellista, tutkimustietoa hyödyntävää virtavesikunnostustyötä.

Kurssilla hyödynnetään vertaisoppimisen menetelmiä. Osallistujat pääsevät tutustumaan monipuolisesti eri kohteisiin. Vertaisoppimisen hengessä kohteen esittelijä voi myös kysyä apua ja saada hyviä ehdotuksia kohteen suunnittelun ja toteutuksen avuksi. Webinaarien lisäksi kurssilla järjestetään maastokäyntejä ja tutustumismatkoja. Kurssi on osallistujille maksuton.

Vastaa kyselyyn: https://www.valonia.fi/kunnostuskurssi

Kyselyn yhteydessä saat myös lisätietoa kurssin toteuttamistavasta, sisällöstä ja aikataulusta. Kysely on avoinna 20.8.2020 asti.

Kurssin järjestävät Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja Valonia osana Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaa Kalatalouden ympäristöohjelmaa. Kalatalouden ympäristöohjelmaa koordinoi Luonnonvarakeskus.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Vähä, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry
juha-pekka.vaha@luvy.fi, p. 045 7750 7727

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765