Karttapohjaisen kyselyn avulla kerätään Hyyppäränharjun ja sen lähialueen metsänomistajien mielipiteitä luonnonhoidon tavoitteista ja luontoarvoista.
Kyselyn avulla kootaan metsänomistajien ajatuksia ja toiveita talousmetsien luonnonhoidon parempaan huomioimiseen Hyyppäränharjulla. Tärkeää on selvittää myös, millaista tietoa kaivataan lisää.

Kysely on sulkeutunut

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Hyyppäränharjun ja sen lähialueen luonnonhoidon suunnittelussa sekä alueellisen luonnonhoidon toimintamallin kehittämisessä osana Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto -hanketta. Kohdetietoja ei julkaista, vaan tietoja hyödynnetään ainoastaan hoitosuunnitelman taustatietoina. Luonnonhoidon alueellisen suunnittelun tavoitteena on ylläpitää luontoarvoja ja edistää vesiensuojelua talousmetsissä metsätaloustoiminnan ohella yli tilarajojen. Kyselyn toteuttaa Valonia/Varsinais-Suomen liitto. Kyselyyn vastaaminen tai hankkeen toimenpiteet eivät sido vastaajaa mihinkään.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369