Syksyllä alkava pienryhmäneuvonta tarjoaa varsinaissuomalaisille viljelijöille uusinta tietoa ja osaamista ilmastokestävän maatalouden menetelmistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta omalla tilalla. Hiilipelto-porukka koostuu 3–4:stä noin 10 viljelijän pienryhmästä, joissa jaetaan kokemuksia ja opitaan yhdessä asiantuntijavetoisesti ProAgrian neuvojien ja tutkijoiden kanssa. Teemoina pienryhmissä ovat muun muassa maan kasvukunto, sadontuottokyky, vesitalouden hallinta ja muut tilojen tarpeista nousevat ilmastokestävän maatalouden aiheet. Ryhmissä opitaan esimerkiksi hyödyntämään erilaisia menetelmiä kuten laskureita ja peltotestejä sekä tulkitsemaan peltolohkojen viljavuusanalyysejä hiilensidonnan lisäämiseksi.

Lue lisää ProAgrian, MTK:n ja Valonian yhteistiedotteesta (21.4.2022)

Luvassa pienryhmätyöskentelyä ja avoimia tilaisuuksia

Pienryhmät kokoontuvat hankkeen aikana yhteensä 8–9 kertaa muutaman kerran vuodessa. Tapaamisten aiheita suunnitellaan tilojen lähtökohtien mukaan ilmoittautumisen yhteydessä kerätyn tiedon pohjalta sekä yhteisesti tapaamisten edetessä. Osallistuminen on viljelijöille maksutonta.

Osallistuvista tiloista muutama valitaan pienryhmien seurantatiloiksi. Seurantatilat saavat muita laajemmin tilakohtaista neuvontaa ProAgrian asiantuntijoilta ja tutkimustietoon perustuvia toimenpide-ehdotuksia. Tiloille tehdään maaperäanalyysit 2–3 lohkolta sekä perehdytystä erilaisten laskureiden käyttöön ja analyysitulosten tulkintaan.

Ensimmäinen, kaikille avoin pellonpiennartilaisuus 5.7.2022 järjestetään Tuorlan koulutilalla. Tilaisuudessa kerrotaan lisätietoa pienryhmäneuvonnasta sekä tutustutaan hiilensidonnan menetelmiin ja havainnointiin asiantuntijoiden johdolla.

Ilmoittaudu pienryhmiin ja pellonpiennartilaisuuteen (Lyyti)

Opit ja kokemukset yhteen – käytännön tietoa viljelijöille myös podcastien ja koulutusten muodossa

Valonian työ painottuu yhteistyöhankkeessa erityisesti viestintään ja tiedon jalkautukseen alueen viljelijöille yhdessä ProAgria Länsi-Suomen ja MTK Varsinais-Suomen kanssa. Pienryhmien viljelijöille kootaan yhteen jo hyväksi todetut käytännöt ja tutkittu tieto käytännönläheiseksi paketiksi. Hiilipelto-porukassa myös kokeillaan, havainnoidaan ja arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia yhdessä. Pienryhmien tarkoituksena on vertaisoppimisen mahdollistaminen ja kokemustenvaihto viljelijöiden kesken asiantuntijoiden johdolla.

Pienryhmäneuvonnan lisäksi viljelijöille muodostetaan toiveiden mukaan keskustelufoorumi ja tiloille pienryhmätapaamisiin kutsutaan kylään tutkijoita. Oppeja tiloilta ja tapaamisista jaetaan muun muassa podcastien ja koulutussarjan muodossa laajemmallekin yleisölle. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään kaikille avoimia pellonpiennartilaisuuksia.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411