Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston tavoitteena on aktivoida vesistökunnostus- ja vesiensuojelutoimintaa paikallisesti, alueellisesti ja maakunnallisesti. Työtä tehdään neuvonnan, viestinnän, sidosryhmätyön ja kunnostushankkeiden avulla. Verkoston toiminta käynnistyi hankkeena syyskuuussa 2018 ympäristöministeriön avustuksella (75 %/ 74 000 euroa). Toiminnan vetovastuu oli Valonialla yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Saaristomeren suojelurahasto avusti hanketta 6500 eurolla. Hanke päättyy vuoden 2020 lopussa, mutta verkoston toiminta ei tähän lopu. Vesistökunnostusverkosto on jatkossakin yksi väylä vesien tilan parantamisen valtavassa työkentässä.

Vesistökunnostusverkoston toimintaan kuuluu tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys

Vesiensuojelu- ja vesistökunnostustyötä tehneet tietävät, että työ edellyttää usein sitkeyttä, yhteistyötä ja monentyyppistä tietoa. Tavoitteellisella vesistökunnostusverkostotoiminnalla voidaan vastata edellä mainittuihin tarpeisiin. Verkostotyö on luonteeltaan joustavaa ja muokkautuu verkoston jäsenien yhteisesti sopimaan suuntaan. Toisaalta verkoston jäseniltä toivotaan aktiivisuutta, jotta työ palvelisi tehokkaasti päämääriä. Toimivan verkoston vahvuutena voidaan pitää avoimuutta ja tasavertaisuutta.

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkostolle luotiin hankkeessa toimintamalli, jonka pohjalta verkosto jatkaa toimintaansa vuodesta 2021 eteenpäin. Verkoston toimintaa suunnittelee ja ylläpitää jatkossa suunnitteluryhmä, jossa kaudella 2021–22 ovat mukana Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Salon kaupunki, Laitilan kaupunki ja Valonia. Suunnitteluryhmään voidaan tarvittaessa ottaa uusia edustajia.

Laajaan verkostoryhmään ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Varsinaista jäsenyyttä ei ole, mukaan verkostoon pääsee käytännössä liittymällä sähköpostilistalle. Sähköpostilistan kautta verkoston jäsenet saavat tietoa tulevista tapahtumista, avoimista rahoitushauista sekä muista ajankohtaisista aiheista kuten toteutuneista kunnostushankkeista. Tarkoituksena on järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka palvelevat ja yhdistävät jäseniä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiettyihin teemoihin pureutuvat seminaarit, maastoretket ja koulutukset. Verkostotyö on yleishyödyllistä toimintaa ja sille pyritään saamaan valtion pitkäjänteinen tuki, jotta verkoston toiminta on aktiivista ja tehokasta jatkossakin.

Seuraa kuulumisia ja osallistu toimintaan!

Vesistökunnostusverkosto julkaisee uutiskirjeen noin kaksi kertaa vuodessa ja keskustelukanavana toimii myös Varsinais-Suomen vesistökunnostajat Facebook-ryhmä. Nämä toimivat verkoston pääasiallisina viestintäkanavina ja tavoitteena on, että verkoston jäsenet jakaisivat näiden kanavien tietoa eteenpäin ja osallistuisivat aktiivisesti keskusteluun.

Viestinnällä haluamme välittää vesiensuojelu- ja vesistökunnostustietoa paikallisille vesiensuojeluyhdistyksille ja muille toimijoille sekä tiedottaa verkoston tarjoamasta neuvonta- ja asiantuntija-avusta töiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lue julkaistut uutiskirjeet ja liity tilaajaksi vesistökunnostusverkoston sivulla!

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265