Viime syksynä käynnistynyt Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Kuluvan kauden teemana ovat korostuneet etenkin metsät ja vesiensuojelu, minkä tiimoilta olemme olleet monessa mukana. Valonia ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset järjestivät Liedossa 14.2. taajametsätilaisuuden, jossa yhtenä aiheena oli pienvesien huomioiminen kuntien metsien käytössä. Salossa järjestimme kansainvälisenä metsäpäivänä 21.3. Metsät ja vesiensuojelu -tilaisuuden. Asia tuntuu kiinnostavan, sillä tilaisuuksiin osallistui lähes 120 henkilöä. Samasta teemasta Turun Sanomissa 26.3. julkaistu alio-kirjoitus herätti myös keskustelua.

Helmikuussa verkosto järjesti tapaamisen Varsinais-Suomen kalataloustoimijoille. Tapaamisessa korostettiin muun muassa vesistökunnostajien ja kalataloustoimijoiden yhteistyön merkitystä.

Verkosto on saanut myös oman logon sekä yleisilmeen ja huhtikuussa lähetetään myös verkoston ensimmäinen uutiskirje. Verkostoon liittyneille tahoille kirje postitetaan automaattisesti, muut voivat tilata sen Valonian uutiskirjesivun kautta.

Rahoitusta vesistökunnostuksiin jaossa – Valoniasta neuvontaa ja apua

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston yhtenä päätavoitteena on paikallisten vesiensuojelu- ja vesistökunnotustoimijoiden neuvominen ja auttaminen esimerkiksi hankesuunnittelussa ja rahoituksen haussa. Valonian vesiasiantuntijaa voi pyytää puhumaan esimerkiksi yhdistyksen vuosikokoukseen. Yhdistysaktiivit voivat myös tulla Valoniaan keskustelemaan kunnostuksista ja vesiensuojelun edistämisestä alueellaan.

Parhaillaan käynnissä on Vesiensuojelun tehostamisohjelman hankehaku, josta voi hakea rahoitusta vesistökunnostuksiin. Hakuaika päättyy 10.5. Seuraava Vesiensuojelun tehostamisohjelman haku aukeaa loppuvuodesta 2019, joten jos nyt tulee liian kiire, kannattaa valmistella hankesuunnitelmaa seuraavaan hakuun.

Ympäristöministeriön kärkihankerahoituksen saanut Varsinais-suomen vesistökunnostusverkosto -hanke jatkuu Valonian vetämänä joulukuuhun 2020. Tarkoituksena on luoda verkostolle toimintamalli, jonka pohjalta verkostotyö jatkuu käynnistyshankkeen jälkeen.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Ihmisiä kokoustilassa keskustelemassa
Vesiensuojeluyhdistykset esittäytyvät -tilaisuus, syyskuu 2019. Kuva: Kerttu Tromp