Ympäristöministeriö avasi Kunta-Helmi erityisavustushaun toukokuussa 2020 osana laajaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Rahoitushaku oli suunnattu nimensä mukaan kunnille ja heidän omistuksessa olevien alueiden konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotöihin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön. Hoito- ja ennallistamiskohteina on laaja joukko luontotyyppejä: suot, metsäiset elinympäristöt, lintuvedet ja kosteikot, perinneympäristöt sekä pienvedet ja rantaluonto.

Nopeimmat kunnat saivat lähettää hakemukset 1.6.2020 umpeutuneeseen hakuun, kun varsinainen hakukierros päättyi elokuun lopussa. Varsinais-Suomen kunnista kesäkuun haussa Helmi-avustusta saivat Turku ja Parainen. Turun kahdesta hankkeessa toisessa hoidetaan merenlahdissa sijaitsevia lintuvesialueita ja toisessa ennallistetaan Pomponrahkan suoalueita. Paraisten Helmet -hankkeessa tehdään luontokartoituksia sekä perinnebiotooppien ja metsäisten elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotöitä Långholmenin ja Norrbyholmenin saarilla.

Varsinais-Suomen Helmikunnat -yhteishanke

Valonia järjesti toukokuun lopulla Kunta-Helmi-hakuun liittyvän infowebinaarin, josta lähti itämään ajatus useita kuntia ja eri luontotyyppejä yhdistävästä yhteisestä hankkeesta. Kokonaisuutta lähdettiin kasaamaan Valonian vetämänä ennen kesälomia ja työtä jatkettiin elokuussa. Myönteinen rahoituspäätös saatiin ympäristöministeriöstä lokakuussa. Hankkeeseen lähti mukaan seitsemän varsinaissuomalaista kuntaa: Kaarina, Naantali, Paimio, Raisio, Salo, Turku ja Uusikaupunki. Hankkeen koordinoinnista ja yhteisestä viestinnästä vastaa Valonia.

Yhteishankkeessa tehdään luonnonhoitotöitä vuosina 2021–2022 erityisesti perinneympäristöissä. Lisäksi kunnostetaan metsäisiä elinympäristöjä, purojen ranta-alueita ja lintujen pesimä- ja levähdysalueita. Kaikkiaan luonnonhoitokohteita on mukana 35.

Helmikunnat-yhteishanke vauhdittaa kunnissa tapahtuvaa ympäristötyötä ja edistää luonnonhoitotöiden suunnittelua ja toteutusta. Hankkeessa mukana olevat kunnat vastaavat luonnonhoitotöiden toteuttamisesta alueillaan. Valonian vastuulla on yhteishankkeen koordinointi, asiantuntijatyö, viestinnällinen päävastuu sekä hankehallinto, jolloin kunnat voivat keskittyä konkreettisten luonnonhoitotöiden toteuttamiseen. Yhteishankkeen kautta kunnat pääsevät jakamaan kokemuksia luonnonhoitotöiden toteutuksesta sekä yhdistämään resurssejaan.

Kunnilla lisäksi omia Kunta-Helmi hankkeita

Yhteishankkeen lisäksi elokuussa päättyneestä avustushausta neljä Varsinais-Suomen kuntaa sai avustukset omille Kunta-Helmi hankkeilleen. Lieto ennallistaa noin 3 hehtaarin kokoista ojitettua räme- ja korpialuetta. Paimio ja Uusikaupunki lähtevät kunnostamaan kosteikkoja. Turku puolestaan kunnostaa Kunta-Helmi rahoituksella Kuninkojaa, joka on alueellisesti merkittävä puro Turun kaupunkialueella ja joka saa alkunsa Pomponrahkan Natura-alueen soilta.

Lisätietoja Kunta-Helmi hankkeista saat yhteishankkeen sivulta.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Tarkka lähikuva ketonoidanlukosta.