Piispanlähteen koulun 8. luokkalainen Aava Mattila vietti maalis-huhtikuun vaihteessa viikon Valoniassa TET-harjoittelussa ja piti päiväkirjaa kokemuksistaan. Lue alta, miten Valonian työ näyttäytyi Aavalle!

Maanantai 28.3.

Ensimmäinen päivä TET-harjoittelussa Valoniassa on ollut mielenkiintoinen ja tapahtumarikas. Ensin sain tutustua syvemmin Valonian toimintaan ja tavoitteisiin. Työ vaikuttaa mielenkiintoiselta ja ennen kaikkea tärkeältä ja merkitykselliseltä. Valonia tarjoaa erilaisia tietopaketteja, hankeideoita, kampanjoita, oppimateriaaleja sekä projekteja, joilla tähdätään kestävään kehitykseen. Niitä toteutetaan yhdessä kuntien kanssa. Työtä tehdään eri tahojen ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Valoniaan kuuluu paljon erilaisia asiantuntijoita ja jokaisella on omat tehtävänsä. Valonian lähestymistapa on positiivinen sekä puolueeton.

On ilahduttavaa kuulla, että monet kunnat ovat ottaneet avoimin mielin vastaan erilaisia kehittämisideoita ja olleet myös valmiita toteuttamaan niitä. On hienoa, että Valoniassa pääsee oikeasti vaikuttamaan asioihin ja auttamaan konkreettisesti esimerkiksi kuntia ilmastoasioissa. Kiinnostavaa olikin kuulla erilaisista hankkeista ja kampanjoista, joiden avulla ollaan saatu paljon muutosta ja edistystä aikaan.

Päivällä katsoimme nuorille suunnatun videon älypuhelimella valo- sekä videokuvaamisesta. Se on osa nuorille suunnattua Lumoa yhteistyönä -hanketta, jossa nuoret oppivat viestintätaitoja sekä pääsevät osallistumaan luonnonhoitotalkoisiin. Sain tutustua myös Valonian tuottamiin varhaiskasvatuksen sekä peruskoulun oppimateriaaleihin. Oli mielenkiintoista tutkia eri ikäryhmille suunnattuja opetusmateriaaleja sekä antaa palautetta niistä.

Myöhemmin sain osallistua viikkokokoukseen, jonka teemana oli tänään talous. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa viime viikkoa sekä tämän viikon työtehtäviä ja tavoitteita. Iltapäivällä sain osallistua vielä Raision ilmastotilaisuuden suunnitteluun.

Ensimmäinen päivä Valoniassa on ollut kiinnostava ja opettavainen. Opin päivän aikana paljon Valonian toimintatavoista sekä erilaisista hankkeista ja kampanjoista. Yllättävintä on ollut työn monipuolisuus ja moniulotteisuus. Myös toimistotyö on yllättänyt, sillä en ajatellut, että siinä joutuisi istumaan paikallaan niin paljon.

Tiistai 29.3.

Tänään suunnittelin erilaisia ideoita kasvisruoan yleistämiseen kouluissa. Sain myös haastatella eri työtehtävissä toimivia valonialaisia, joiden haastattelut voit lukea alta.

Vesi- ja luontoasiantuntija Jarkko Lekalta opin, että maa ja vesi ovat yhtä kokonaisuutta. Virtavesillä on suuri merkitys, koska ne yhdistävät eri luontotyypit. Valuma-alueiden ongelmien korjaamisessa on puututtava juurisyihin sekä estettävä ojitus.

Haastattelu: vesi- ja luontoasiantuntija Jarkko Leka

Jokirantamaisemassa terassiaidan edessä parrakas hymyilevä henkilö (Jarkko Leka)

Mitä työtehtäviin kuuluu?

Työ pohjautuu vesien ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Yleisimpiä työtehtäviä ovat mm.

  • Erilaiset vesistökunnostukset
  • Paikallisten vesiensuojeluyhdistyksien neuvonta
  • HELMI-hankkeet (mm. Kuninkoja)
  • Luonnonhoitotyöt (mm. pienvesistöt, metsät, rannat ja suot)
  • Aktiivinen pienvesitoiminta (mm. kartoitus ja kunnostus)
  • Puukunnostukset
  • Valuma-alueiden kunnostus ja korjaus

Mikä on työssä kiinnostavinta ja kivointa?

Työ on monipuolista ja siinä pääsee tekemään monia hyviä sekä mielenkiintoisia asioita. Valoniassa voidaan itse vaikuttaa siihen, mihin hankkeisiin haetaan rahoitus ja mitkä hankkeet toteutetaan. Työtä tehdään tärkeiden asioiden, kuten luonnon ja vesistöjen puolesta ja sitä saa tehdä muiden ihmisten kanssa. Eri sidosryhmien kanssa tehdään paljon yhteistyötä sekä sovitetaan yhteen eri sidosryhmien mielipiteitä.

Haastattelu: erikoisuunnittelija Jaana Itälä-Laine

Mitä työtehtäviin kuuluu?

Jaanan työhön kuuluu pääosin Valonian taloushallinto. Se sisältää mm. budjettien laatimista sekä hankkeiden työntekijöiden prosenttiosuuksien laskemista. Valonialla on tällä hetkellä yli toistakymmentä hanketta ja Jaanan täytyy olla selvillä, miten mikäkin hanke toteutuu ja kuinka paljon kustannuksia se sisältää. Jaanalla on myös asiantuntijaosaaminen ympäristökasvatuksesta. Hän on järjestänyt erilaisia koulutuksia, seminaareja, ympäristökasvatustilaisuuksia sekä johtanut kursseja mm. Turun ammattikorkeakoululle. Hänen työhönsä on kuulunut myös Valonian edistämä Vihreä lippu -ohjelma.

Mikä on ollut kivoin hanke, mitä olet ollut toteuttamassa?

Kivoin hanke on ollut Multaa ja mukuloita -hanke, jossa Valonia toimi koordinaattorina. Hankkeen tarkoituksena oli edistää kiertotaloutta ja se toteutettiin päiväkoti-ikäisille. Jaanan mielestä kivointa hankkeessa oli seurata päiväkodin elämää ja sekä lasten että aikuisten suhtautumista hankkeeseen.

Mikä on työssä kiinnostavinta ja kivointa?

Työ on vaihtelevaa ja kiinni ajankohtaisissa asioissa. Melkein joka päivä tulee jotain uutta ja mielenkiintoista. Yhteistyökumppanit eri puolilla maakuntaa ja valtakuntaa pitävät työn kiinnostavana. Kivointa on tehdä merkityksellistä työtä.

Miksi olet töissä juuri Valoniassa?

Jaana ei ole koskaan kaivannut muuta työpaikkaa ja hän viihtyy Valoniassa erittäin hyvin. Hän sanoo, että työpaikka uudistaa itseään jatkuvasti. Joskus työ on tietenkin raskasta, mutta palkitsee aina loppuen lopuksi. Jaana on ollut Valonialla töissä jo vuodesta 1997.

Haastattelu: projektiasiantuntija Olli Haapanen

Olli Haapasen kasvokuva

Mitä työtehtäviin kuuluu?

Ollin työtehtäviin kuuluu pääasiassa erilaista yhteydenottoa ja yhteydenpitoa eri tahoihin. Esimerkiksi tällä hetkellä tehdään hankesuunnitelmaa EU-hankkeeseen, johon halutaan mukaan eri tahojen liitännäisjäseniä. Tahojen mukaan saaminen ja heihin yhteydenpito on yksi Ollin tärkeimpiä työtehtäviä. Myös paikallisten ihmisten haaliminen erilaisiin hankkeisiin on tärkeää. Ihmisiin saadaan yhteys eri yhdistysten ja muiden tahojen kautta. Ollin työssä pitää olla laajat verkostot sekä tuntea paljon ihmisiä – kuten eri kuntien viranomaisia, joihin osaa ottaa yhteyttä. Liikennepuolella taas ollaan paljon yhteydessä kuntien tekniseen puoleen sekä edistetään kestävää liikkumista, kuten pyöräilyä ja kävelyä.

Mikä on ollut kivoin työkokemus?

Kivoin työkokemus oli HELMI-kunnat hankkeen mediapäivä, joka järjestettiin lumotiimin kanssa Salossa. Olli oli tällöin juuri aloittanut viestinnän harjoittelijana. Tiimiläiset pääsivät katsomaan lampaita eräälle lammaslaitumelle Halikonjoen varrella. Lampurilla oli paimenkoira, joka ohjasi lampaat tiimiläisten luokse. Tämä oli osana perinnemaiseman hoitoa.

Mikä on työssä kiinnostavinta ja kivointa?

Kivointa on se, että saa olla erilaisten ihmisten, niin viranhaltijoiden kuin asukkaidenkin, kanssa tekemisissä. Valonialla on paljon hankkeita, joihin halutaan paikalliset ihmiset osallistumaan eli tekemisissä ollaan paljon paikallisten asukkaiden kanssa. Kiinnostavinta on se, että työssä ollaan niin monien eri tahojen kanssa tekemisissä ja seurataan kaikkea kehitystä, jota työasioiden ympärillä tapahtuu. Tietoa tulee koko ajan lisää ja joka päivä oppii jotain uutta.

Miksi haluat olla töissä juuri Valoniassa?

Työtehtävät ovat kiinnostavia, koska Ollia kiinnostaa liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvät asiat. Olli on aina itse pyöräillyt paljon ja sitä kautta nähnyt, miten paljon sitä tarvitsisi kehittää. Mitä enemmän pyöräillään, kävellään ja käytetään julkista liikennettä, sitä vähemmän ilmastonmuutosta ja ympäristöä kuormitetaan.

Keskiviikko 30.3.

Tänään oli hieman erilainen työpäivä. Pääsin Lietoon Kitussuolle suunnittelemaan suokunnostusta. Mukana olivat Valoniasta Jarkko Leka ja Jussi Aaltonen sekä Turun Kaupungin ympäristösuunnittelija Liisa Vainio.

Kitussuo on ojitettu 1980–1990-luvulla ja se on kasvanut tiheän kuusi- ja koivumetsän peittoon. Kitussuon ojituksella on pyritty kuivattamaan suo, jolloin suolle alkaa kasvaa puustoa. Kitussuon ojituksella on siis saatu suolle metsätaloudellista arvoa. Valonian tarkoituksena on suon ennallistaminen tukkimalla ojat. Ojituksen tukkimisella saadaan suon vesitasapaino palautumaan ja vesistöpäästöt vähenemään. Näin Kitussuostakin voi tulla taas tasapainoinen ja hyvinvoiva suo.

Liedon Kitussuo talvimaisemassa

Torstai 31.3.

Tänään osallistuin valonialaisten Lumoa yhteistyönä -hankkeen suunnittelupalaveriin. Siellä suunniteltiin lukiolaisille koulutusta viestintään ja luonnon monimuotoisuuteen.

Iltapäivällä pääsin osallistumaan fölikavereiden tapaamiseen. Fölikaverit ovat vapaaehtoisia senioreja, jotka auttavat ja opastavat muita ikäihmisiä käyttämään Fölin joukkoliikennettä. Fölikaveritoimintaa on järjestetty Turussa jo viime kesästä lähtien. Tarkoitus on laajentaa toimintaa myös mm. Lietoon, Naantaliin sekä Kaarinaan.

Kaikki fölikaverit olivat mukavia ja heistä oli tullut jo hyviä ystäviä keskenään. Tapaamisessa vaihdettiin kuulumisia sekä sovittiin tämän vuoden fölikaveritoiminnasta. Fölikaveri-hanke on mielestäni monella tapaa huippu hyvä idea, koska sen lisäksi, että joukkoliikenteen käytön lisäämisellä ikäihmisten joukossa saadaan vähennettyä päästöjä, monet yksinäiset vanhukset saavat myös kivaa tekemistä ja mukavia kohtaamisia. Fölikaverit ovat myös mukana suunnittelemassa ensi vuonna julkaistavaa selkeälukuisempaa Fölin verkkoreittiopasta. Fölikavereilta tuli hyviä ideoita ja he suunnittelivat myös mm. opastekorttien, videoiden sekä podcastien tekoa. Fölikaverit ovat tulevana kesänä yhtenä päivänä viikossa tavattavissa Monitorissa, josta heiltä voi käydä kysymässä opastusta ja neuvoa Fölin joukkoliikenteen käyttöön liittyen.

Ihmisiä kokoushuoneessa katsomassa presentaatiota screeniltä

Perjantai 1.4.

Tänään on viimeinen päivä Valoniassa ja on jo vähän haikea olo. Aamulla sain auttaa Varsinais-Suomen kuntien yhteystietojen keräämisessä. Sen jälkeen osallistuin Siljan kanssa palaveriin, jossa puhuttiin kiertotalouden edistämistä ja erilaisista ideoista joita eri ihmisillä ja yhdistyksillä on ollut asian edistämiseksi. Kiertotalous on kiinnostava ja tärkeä aihe, ja olisi hyvä, että se olisi ihmisille vielä tutumpi asia. Iltapäivällä sain jatkaa omia kirjoitustehtäviä.

Olen oppinut kuluneen viikon aikana paljon. Tuntuu, että viikko on mennyt hujauksessa. Tämä on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. Hienointa on, että täällä tehdään merkityksellistä työtä ja kaikki ihmiset ovat mukavia ja ystävällisiä. Olen päässyt kokeilemaan, millaista työtä Valoniassa tehdään ja saanut osallistua työtehtäviin monin tavoin. Viikon kuluessa olen päässyt kokeilemaan paljon uusia asioita. Olen osallistunut kokouksiin ja palavereihin sekä päässyt kokeilemaan eri valonialaisten työtehtäviä. Olen myös saanut auttaa eri tapahtumien ja hankkeiden suunnittelussa sekä antaa ideoita ja omia näkemyksiä.

Hauskaa on ollut haastatella erilaisiin työtehtäviin erikoistuneita valonialaisia ja kuulla eri ihmisten näkemyksiä työstään. Kivointa oli ehkä, kun pääsin Jarkon, Jussin ja Liisan kanssa maastokävelylle Kitussuolle. Myös fölikavereiden tapaaminen ilahdutti.

Tätä paikkaa ja ennen kaikkea kaikkia ihmisiä tulee ikävä ja toivon, että pääsen vielä joskus osallistumaan Valonian toimintaan. Olen tosi kiitollinen, että pääsin TET:ttiin juuri Valoniaan ja että olen saanut tutustua kaikkiin ihaniin ihmisiin täällä.

Kaksi henkilöä (Aava Mattila ja Riikka Leskinen) avokonttorissa, Leskinen ojentaa Mattilalle kortin sekä mukin.

Aava Mattila

TET-harjoittelija
Piispanlähteen koulu, 8. luokka

Jaanan ja Ollin kuvat: Mikko Kaaresmaa.