Etsimme tiimiimme uusia osaajia, tarvetta on nyt kokeneelle hanketyön talousasiantuntijalle sekä toimeen tarttuvalle viestintäharjoittelijalle. Tarkempi kuvaus tehtävistä ja hakuohjeet alla.  

Varsinais-Suomen liitto on aluekehitys- ja suunnitteluviranomainen, joka vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä mm. maakuntakaavoituksesta. Osana Varsinais-Suomen liittoa toimii Valonia, joka on kuntien yhteinen kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio. 

Tarjoamme 

 • Aktiivisen, mukavan ja keskustelevan työyhteisön  
 • Joustavat työajat ja lounasetuuden 
 • Modernit työvälineet ja viihtyisät toimitilat 
 • Kattavat työterveyspalvelut 

Työsuhteiden ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. 

Hankkeiden talousasiantuntija  

Varsinais-Suomen liitto/Valonia etsii tiimiinsä kokenutta hankehallinnon ja talousasioiden osaajaa. Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana tekemässä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä, sisällöltään monipuolisen ja vaihtelevan tehtäväkentän sekä innostavan työympäristön. 

Valonia on projektiorganisaatio ja sen talous koostuu kunnilta saatavasta perusrahoituksesta sekä useista erillishankkeista. Hankkeiden talousasiantuntijan tehtävä jakaantuu siten, että noin 70 % hankkeiden talousasiantuntijan työajasta hoidat Valonian talouden ja hankkeiden työtehtäviä ja 30 % työajasta Varsinais-Suomen liiton hankkeiden talousasioita (sellaisten hankkeiden osalta, joissa Varsinais-Suomen liitto on partnerina). 

Työsuhde alkaa 1.9.2022 (tai sopimuksen mukaan) ja on vakituinen. Toimipisteemme sijaitsee Turussa, mutta organisaatiossamme on joustavat etätyökäytännöt.  

Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu KVTES:n mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja on 3000 euroa/kk (työaika 100 %). Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaisia lisiä. 

Työtehtäviä 

 • Valonian talouden suunnittelu, talousarvioiden valmistelu sekä talouden seuranta ja raportoinnin koostaminen  
 • Valonian hankekoordinaattoreiden tukeminen talouden suunnittelussa, seurannassa ja raportoinnissa 
 • Hankehallinnon yhtenäisten käytäntöjen ja ohjeistuksien kehittäminen 
 • Hankkeiden, joissa Varsinais-Suomen liitto on partnerina, budjetointi, talouden seuranta ja maksatukset

Mitä edellytämme? 

 • hyvää ymmärrystä talous- ja hankehallinnosta sekä monipuolista työkokemusta projektityöskentelystä, erityisesti projektihallinnon näkökulmasta 
 • kykyä eri asioiden yhdistämiseen ja isojenkin kokonaisuuksien hallitsemiseen erityisesti talousarviota laadittaessa sekä halua kehittää uudenlaisia taloushallinnon työtapoja 
 • erilaisten kansallisten ja EU-rahoitusinstrumenttien tuntemusta 
 • hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä kykyä hoitaa useita samanaikaisia aikatauluihin sidottuja tehtäväkokonaisuuksia. 
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja työssä osoitettua pätevyyttä tehtävän hoitamiseen 
 • sujuvaa suomen kielen ja hyvää englannin kielen taitoa 

Hae paikkaa 16.6. mennessä lähettämällä hakemus ja ansioluettelosi osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi otsikolla Valonian talousasiantuntija. 

Käsittelemme hakemuksia ja haastattelemme jo hakuaikana. Opinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut pyritään pitämään 20.-22.6. 

Lisätiedot

Riikka Leskinen, toimialapäällikkö, Valonia, riikka.leskinen@valonia.fi 

Petra Määttänen, hallintojohtaja, Varsinais-Suomen liitto, petra.maattanen@varsinais-suomi.fi  

Viestintäharjoittelija

Etsimme syksyksi 2022 harjoittelijaa apukäsiksi monenkirjaviin viestintätehtäviin. Tarjoamme mahdollisuuden kehittyä viestinnän ammattilaisena ja näkökulmia kestävän kehityksen vauhdikkaaseen työhön useissa eri teemoissa. Työ sopii esimerkiksi opintojen loppuvaiheessa olevalle, jo valmistuneelle tai jonkin verran työkokemusta kartuttaneelle.

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 1850 euroa/kk (työaika 100 %). 

Harjoittelun kesto on 4–6 kuukautta, esimerkiksi elokuusta alkaen, sopimuksen mukaan. Kerro myös, jos olet oikeutettu korkeakoulun harjoittelutukeen (emme edellytä tukea, mutta se voi vaikuttaa työn kestoon).

Työtehtäviä 

Harjoittelijana pääset tutustumaan viestintätyöhön monipuolisesti: kirjoittamaan uutisia, tekemään someviestintää sekä kiinnostukseksi ja osaamisesi mukaan esimerkiksi erilaisia viestintämateriaaleja. Lisäksi pääset mukaan hankkeidemme viestinnän suunnitteluun. Toisinaan töitä tehdään maastoretkillä tai tilaisuuksissa, mutta enimmäkseen viihtyisällä toimistollamme Aurajoen rannassa tai tarpeen mukaan kotikonttorilta etätöinä. 

Mitä edellytämme? 

Hakemamme henkilö on sujuva kirjoittaja ja tekstin editoija. Lisäksi toivomme, että sinulla on myös osaamista tai aiempaa kokemusta esimerkiksi napakkojen somesisältöjen tuottamisesta, video- tai valokuvaamisesta, visuaalisen viestinnän tehtävistä tai palvelumuotoilusta – työtehtävät muotoutuvat osittain harjoittelijan kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Englannin ja ruotsin hyvä kielitaito voi olla etu, mutta ei välttämätön vaatimus.

Toivomme, että pohdit hakemuksessasi seuraavia kysymyksiä. Voit halutessasi liittää mukaan myös relevantteja työnäytteitä esimerkiksi aiemmista tehtävistä tai opinnoista.  

 • Motivaatio ja odotukset: miksi Valonian viestintätiimi olisi oikea harjoittelupaikka juuri sinulle? 
 • Vahvuudet: mitä osaamista sinulla jo on ja mitä haluaisit päästä kartuttamaan lisää? 
 • Työskentelytavat: millaiset työtehtävät ja -tilanteet ovat sinulle mielekkäimpiä? Millainen tiimityöskentelijä olet?  

Hae paikkaa 16.6. mennessä lähettämällä hakemus ja CV mahdollisine liitteineen osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi otsikolla Valonian viestintäharjoittelija.  

Lisätiedot 

Anna Sampo, viestintävastaava, Valonia, anna.sampo@valonia.fi 

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257