Mynämäen kunta lähettää loka-marraskuun aikana selvityspyyntöjä haja-asutusalueen kiinteistöjen jäteveden käsittelystä. Jätevesiselvityksiä pyydetään kirjeitse Mynämäen, Ruskon ja Maskun kuntien alueella ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen omistajilta. Jätevesiselvitysten perusteella laadittavan jätevesirekisterin laadinnassa kuntaa avustaa Valonia. Lisäksi Valonian asiantuntija neuvoo kuntalaisia lomakkeen täyttämisessä sekä yleisesti jätevesien käsittelyssä.

Selvityspyyntöjä Mynämäkeen, Maskuun ja Ruskolle

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä koskevassa lainsäädännössä asetettu määräaika umpeutui lokakuussa 2019. Tämän jälkeen ranta- ja pohjavesialueilla jäteveden käsittelyn on pitänyt täyttää lainsäädännön vaatimukset. Kiinteistön omistajan vastuulla on, ettei jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa ja tätä kunnissa valvoo ympäristönsuojeluviranomainen. Mynämäen kunta on vuoden 2019 alusta alkaen hoitanut myös Maskun, Ruskon ja Nousiaisten ympäristöasioita ja on kartoittanut ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevat kiinteistöt.

Kirjeitä lähetetään syksyn aikana Mynämäkeen, Maskuun ja Ruskolle yhteensä noin 2000 kpl. Kaikkien kirjeen saavien toivotaan vastaavan selvityspyyntöön. Vastausten käsittelyssä, jätevesirekisterin laadinnassa sekä kuntalaisten neuvonnassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaista avustaa Valonia.

Jätevesiselvitysten avulla saamme kattavan, ajantasaisen käsityksen jäteveden käsittelystä etenkin pilaantumiselle herkillä ranta- ja pohjavesialueilla. Jätevesirekisterin avulla valvonnan koordinointi on jatkossa sujuvampaa, kertoo Mynämäen kunnan ympäristösihteeri Laura Ahtiainen.

Neuvontaa

Lisätietoa lomakkeen täyttämisestä voi tarvittaessa kysyä Valonian vesiasiantuntijalta Katariina Yli-Heikkilältä, jolta saa myös yleistä neuvontaa jätevesien käsittelystä. Lisätietoja jätevesien käsittelystä saa myös www.valonia.fi/jatevesi

Neuvontaa kuntakohtaisista jätevesien käsittelyn vaatimuksista sekä jäteveden remontoimiseen liittyvistä luvista saat myös kunnasta.

Kuntakohtaiset yhteyshenkilöt sekä kuntien jätevesien käsittelyä koskevat ympäristönsuojelumääräykset (PDF)

Varsinais-Suomen alueella toimivia jätevesisuunnittelijoita (PDF)

Jätevesiselvityslomakkeet Mynämäen kunnan nettisivuilla (tulostettava ja Word-dokumentti) (jätevesiselvityslomakkeita saa myös kunnan virastosta)

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369