Kuluneen vuoden poikkeusolot ovat kasvattaneet ulkoilun ja lähimatkailun suosiota ja ruuhkauttaneet retkikohteita Varsinais-Suomessakin. Uusia retkeilyideoita voi nyt etsiä uudelta Virma Kartta -sivustolta, johon on koottu jo yli tuhat maakunnan virkistys- ja luontomatkailukohdetta sekä niihin kytkeytyviä palveluita.

Ilmainen ja kaikille avoin, karttapohjainen Virma Kartta mahdollistaa sekä retkien suunnittelun että reitti- ja kohdetietojen hyödyntämisen maastossa, sillä kehitystyössä on panostettu palvelun käytettävyyteen älypuhelimella. Palvelu on saatavilla osoitteessa kartta.virma.fi. Kohteet ja reitit on visualisoitu kartalle ja niistä on tarjolla lisätietoa, esimerkiksi reitin pituus ja palvelujen sijainti reitin varrella. Luonnossa liikkuessaan voi myös seurata omaa sijaintiaan reitillä.

Palvelun vahvuuksina monipuolinen aineisto ja älypuhelimelle suunniteltu käyttöliittymä

Palvelu on ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa. Virma Kartan taustalla on Varsinais-Suomen virkistys- ja luontokohteet kokoava tietokanta, joka syntyi Valonian koordinoimassa Virkistä dataa! -hankkeessa. Sekä kohdetiedot että karttapalvelun lähdekoodi ovat avoimesti saatavilla. Erilaiset toimijat voivat itse täydentää maakuntaa koskevaa aineistoa, mutta toisaalta datan pohjalta on mahdollista kehittää myös uusia sovelluksia.

Tietokantaa maakunnan kohteista ja niiden ylläpitäjistä haluttiin koota yhteen, koska koordinoidun tiedon puute asetti haasteita luontokohteiden virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiselle. Vaikka aineistossa on vielä täydennettävää, on tietoa monivuotisen työn ansiosta koottuna jo riittävästi, jotta nyt avattu karttapalvelu on retkeilijöiden kannalta aidosti hyödyllinen. Reittien kehittäjien ja ylläpitäjien yhteistyön lisäksi suunnittelussa on huomioitu myös retkeilijöiden toiveita ja testikäyttäjiltä onkin saatu kiitosta palvelun tarpeellisuudesta sekä aineiston kattavuudesta.

Yritykset, kunnat ja yhdistykset mukaan täydentämään tietokantaa

Vaikka Virma Kartan taustalla olevassa tietokannassa on jo mukava kattaus reitti- ja kohdetietoa, on palvelussa myös runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Kattavasta ja alati kasvavasta aineistosta voivat hyötyä retkeilijöiden lisäksi esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja yritykset myös markkinointitarkoituksessa. Sen lisäksi, että retkeilijöiden toivotaan löytävän palvelun äärelle, jatkuu kehitystyö ja aineistojen kartuttaminen muun muassa kouluttamalla ja aktivoimalla kehittäjä- ja ylläpitäjätahoja. Tietoja reiteistä, kohteista ja palveluista voi lisätä ja päivittää Virma Ylläpito -työkalulla. Palvelun hyötyjä eri toimijoille sekä ohjeita on tiivistetty sähköiseen esitteeseen ja lisätietoja koulutuksista ja henkilökohtaisesta opastuksesta saa Lounaistiedosta.

Virma Karttaa sekä virkistysreitteihin ja -kohteisiin liittyviä aineistoja ja palveluita kehitetään Lounaistiedon, Varsinais-Suomen liiton, Valonian, ProAgrian ja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen yhteistyönä Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa -hankkeessa, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus osana Euroopan unionin maaseudun kehittämisohjelmaa. Valonia on hankkeessa mukana erityisesti viestinnän suunnittelussa.

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257