Uuden laskelman mukaan päästöt ovat Suomessa laskeneet keskimäärin 15 %, joten Varsinais-Suomi on hiukan keskimääräistä pidemmällä. Vauhti kuitenkin on riittämätön, kun tavoitteena on 80 %:n päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2017 yhdenmukaisella, uudella ALas-laskentamenetelmällä. Uusi laskentamalli on aiempaa tarkempi ja myös kansainvälisesti vertailukelpoinen. Suurimmista päästöosuuksista vuonna 2017 vastasivat tieliikenne (24 %) ja kaukolämmön tuotanto (16 %). Näiden päästöjen vähenemä vuosina 2005–2017 oli vastaavasti -9 % ja -15 %. Lisäksi maatalouden päästöjen osuus on merkittävä 17 %. Tässä laskennassa ovat mukana tuotantoeläimistä, lannasta ja maatalousmailta syntyvät hiilidioksidipäästöt.

Kuntien laittaminen paremmuusjärjestykseen ei ole hedelmällistä, sillä yksittäisen kunnan päästöissä esimerkiksi elinkeinorakenteella voi olla suuri merkitys. Laskelmat kuitenkin auttavat seurannassa ja omien erityispiirteiden ja mahdollisuuksien tunnistamisessa. Alueellisesti yhteisinä haasteina ovat muun muassa se, miten liikkuminen saadaan järjestettyä päästöttömästi, tai se, miten energiajärjestelmä saadaan kokonaisuutena toimimaan ilman fossiilisia polttoaineita. Usein yksittäisen kunnan vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset ja on tehtävä yhä vahvempaa yhteistyötä ilmaston kannalta riittävien ratkaisujen aikaansaamiseksi.

Valonia kokosi laskennan tueksi tietoja 2017 jälkeen tehdyistä, päätetyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä vuosilta 2018–2019. Tietojen perusteella voitiin tehdä potentiaalilaskentaa, joka näyttää selkeämmin, missä tällä hetkellä ollaan menossa ja kuinka merkittävä kuilu edelleen on päästötavoitteiden ja tämän hetkisen toiminnan välillä.

Parhaillaan on valmisteilla Varsinais-Suomen ilmastotiekartta, joka antaa konkreettisia askelmerkkejä tavoitteeseen 2030 pääsemiseksi. Varsinais-Suomen liiton perustama ilmastovastuujaosto toimii asiantuntijana ja ohjaavana tahona tiekartan valmistelussa. Valonia lisäksi auttaa kuntia ja muita toimijoita ymmärtämään, mitkä ovat alueellisesti tärkeimpiä toimenpiteitä ja miten niitä saadaan edistettyä.

Päästölaskelma on julkaistu osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi. Laskelma päivitetään vuosittain ja vuoden 2018 tiedot täydennetään kevään aikana.

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen tiedote, sisältää linkit mm. laskelmiin, kuviin ja karttoihin:
Uusi päästölaskentajärjestelmä kaikille Suomen kunnille – päästövähennys keskimäärin 15 prosenttia vuodesta 2005

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedote:
CO2-päästöjä vähennettävä edelleen reippaasti, suunta on oikea (Varsinais-Suomi)

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995