Valonian edellinen ohjelmakausi päättyi vuoden 2020 lopussa. Varsinais-Suomen kunnat ovat yhdessä sitoutuneet jatkamaan kestävän kehityksen työtä tähtäimenään vuosi 2030, johon mennessä on kyettävä konkreettisiin ratkaisuihin kestävyyskriisin ratkaisemiseksi. Seuraavat kymmenen vuotta Valonian toimintaa ohjaa uusi toimintasuunnitelma, Ohjelma 2030. Valonia on Varsinais-Suomen kuntien apuna matkalla kohti kestävämpää yhteiskuntaa ja Ohjelma 2030 jatkaa ja kirittää tätä pitkälle ulottuvaa yhteistyötä. Ohjelmassa on kolme pääteemaa: hiilineutraali Varsinais-Suomi, monimuotoinen luonto sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.

Uusi ohjelmakausi haluttiin käynnistää kuntaedustajille ja yhteistyökumppaneille suunnatulla verkkotilaisuudella, jossa etsittiin vastauksia siihen, kuinka kunnianhimoisiin kestävyystavoitteisiin päästään, missä alueella mennään nyt sekä kuinka kunnissa tehtävä työ kytkeytyy valtiotason strategioihin ja kestävään elvytykseen. Ohjelman käynnistämistilaisuudessa perjantaina 12.2.2021 luotiin katsaus tulevaan toimintaan, kestävän kehityksen toimintaympäristöön ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Tilaisuudessa oli kuulolla noin sata kiinnostunutta kuulijaa. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin sekä tallenteeseen.

Käsittelyssä kansallinen tilanne, alueellinen näkökulma sekä kestävä elvytys

Tilaisuuden avasi Kuntaliiton Yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja Miira Riipinen. Riipinen summasi kattavassa esityksessään kuntien ajankohtaisia haasteita kestävyystyössä sekä uusimpia ohjaavia dokumentteja, mutta ennen kaikkea niitä kaikkia mahdollisuuksia, joita kunnilla on työn edistämiseen. Kunnille on tällä hetkellä tarjolla kattavasti esimerkiksi erilaisia koulutuksia ja rahoitusmahdollisuuksia. Kuntahelmi-ohjelma taas tarjoaa kunnille erinomaisia mahdollisuuksia elinympäristöjen kunnostamiseen ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtimiseen. Lataa Riipisen esitys (PDF).

Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen, kiertotalouden projektiasiantuntija Anni Lahtela sekä vesiasiantuntija Janne Tolonen summasivat tilaisuudessa Valonian uuden ohjelman pääteemojen tilannetta. Niin hiilineutraalin Varsinais-Suomen, monimuotoisen luonnon kuin luonnonvarojen kestävän käytön osalta käytiin läpi yleistä tilannetta, tämän hetken huomionarvoisia asioita, alueellisia hyviä esimerkkejä sekä niitä asioita, joihin kunnat voivat lähteä mukaan juuri nyt. Lataa Valonian esitys (PDF).

Tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ovat muun muassa:

Tilaisuuden päätti valtiovarainministeri Matti Vanhanen kertomalla, mitä kestävä elvytys tarkoittaa kuntien näkökulmasta ja minkälaisella aikataululla elvytystoimet etenevät.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995