Suomessa syntyy vuosittain 72 000 kiloa tekstiilijätettä. Keskimääräinen suomalainen tuottaa sitä noin 13 kiloa, josta noin viideosa päätyy kiertoon esimerkiksi eri järjestöjen kautta. Jäteastiaan päätyvässä tekstiilimateriaalissa on valtavasti potentiaalia uuden raaka-aineen jalostamiseksi, kun prosessit kehitetään kuntoon. Monissa EU-maissa setvitään parhaillaan, kuinka tekstiilien kiertotalous saadaan toimivaksi kokonaisuudeksi.

Suomessa kunnianhimoisinta työtä asian eteen tehdään valtakunnallisessa Telaketju-verkostossa, jossa keräystä, lajittelua ja jalostusta kehitetään vastaamaan kierrätystekstiiliä hyödyntävien yritysten tarpeita. Telaketju-hanke on monitahoinen kokonaisuus, jossa on mukana lukuisia tahoja kehittämässä esimerkiksi keräystä ja automaatiolajittelua, leikkuujätettä ja muuta lopputuotteita hyödyntäviä tahoja, sosiaalista työtä järjestäviä työkeskuksia, jätelaitoksia, kaupunkeja ja järjestöjä. Tutkimustyöstä on vastannut Turun ammattikorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Lahden ammattikorkeakoulu.

Hankkeenaikaisia kokeiluja on koottu Telaketju-sivuston demogalleriaan, jossa voi tutustua esimerkiksi poistotekstiilistä jalostettuihin työvaatteisiin sekä rakennusaineena käytettävään komposiittimateriaaliin.

Blogi- ja videosarjalla aihe lähemmäs kuluttajaa

Blogi- ja videosarja suunniteltiin yhdessä Lounais-Suomen Jätehuollon ja Turun ammattikorkekoulun kanssa ja se tehtiin osana ympäristöministeriön rahoittamaa Telaketjun kokeiluhanketta. Valonian roolina oli toteuttaa blogisarjalle viestintäkampanjan raamit sekä aiheeseen johdattavat somevideot. Sarjan nimeksi valikoitui Nyt puhutaan tekstiileistä! ja sen ideana on tehdä poistotekstiili ja kiertotalous monipuolisesti näkyväksi tekstiilialan ammattilaisten vinkkelistä.

Videoissa blogihaastatteluiden sanoma tiivistettiin alle parin minuutin puhuttuun ja tekstitettyyn formaattiin. Kohderyhmäksi valikoituivat aikuiset, 25–65 -vuotiaat kuluttajat, mitä silmällä pitäen liikkuvan kuvan sijaan visuaaliseksi keinoksi valittiin valokuvat sekä grafiikkaelementit. Viestin toivottiin leviävän maanlaajuisesti, vaikka Telaketjutyötä tehdäänkin erittäin aktiivisesti juuri Varsinais-Suomessa. Videoita julkaistiin sidosryhmien somekanavissa samaan aikaan blogijulkaisujen kanssa.

Katso blogit ja videot

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411