Alkuvuoden aikana on käynnistetty uudenlaista taloyhtiöiden energiaosaamiseen liittyvää yhteistyötä. Turun ammattikorkeakoulu on koonnut energiaosaamisen verkostoa, jossa kootaan osaamista yhteen ja tartutaan osaamis- ja kehitystarpeisiin. Pääteemana ovat lämpöenergian varastointi ja hukkalämmön hyödyntäminen. Verkostossa on tällä hetkellä noin 30 toimijaa ja sitä laajennetaan edelleen. Työ liittyy UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä -hankkeeseen, jossa Valonia on mukana osatoteuttajana.

Samaan aikaan on luotu katsetta myös muualla Suomessa toteutettaviin hankkeisiin, joiden tavoitteena on kiihdyttää taloyhtiöiden energiaremontteja. Keskustelujen ja yhteistyön pohjalta hahmotellaan yhteistyömallia taloyhtiökentän energiamurroksen vauhdittamiseksi. Toimivia esimerkkejä etsitään parhaillaan ja yhteistyöstä Karelia-ammattikorkeakoulun Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hankkeen kanssa onkin jo sovittu.

Tulossa taloyhtiöiden hallitusten tapaamisia

Kevään aikana energiayhteisön käsitettä ja sen tuomia mahdollisuuksia esitellään taloyhtiöiden hallitustoimijoille Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen tilaisuuksissa. Ensimmäisenä kohtaamme Puheenjohtajien klubin huhtikuun lopussa. Toukokuussa taloyhtiöiden edustajia tavataan kevätristeilyllä. Tavoitteena on avata keskustelua energiaremontteja tukevan palvelupolun, taloyhtiöiden välisen yhteistyön ja taloyhtiön sisäisen yhteistyön mallista.

Kesän jälkeen taloyhtiöille lähetetään kysely, jossa selvitetään energiaremonttien tilannetta, aurinkosähköhankkeita sekä energiayhteisöjen perustamista. Samankaltainen kysely tehtiin Kommunikoiva energia -hankkeessa ja vastauksia tullaan vertailemaan keskenään.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412