Naantalin Rymättylässä Nuikonlahdella kokeillaan tähkä-ärviän poistoa uudenlaisella imumenetelmällä. Valonia on mukana  Nuikonlahden pilottihankkeessa seuraamassa tähkä-ärviän määrän kehitystä. Tarkoituksena ei ole poistaa kaikkia tähkä-ärviän kasvustoja, vaan saada se vähenemään erityisesti paikoissa, joissa se aiheuttaa haasteita vesistön virkistyskäytölle. Vaikka tähkä-ärviä on täysin vaaraton kotoperäinen uposkasvi, voi se aiheuttaa hankaluuksia etenkin vesien virkistyskäytölle. Tähkä-ärviä saattaa mahdollisesti hidastaa tai estää sinileväkukintojen ilmenemisen, joten kasvilla on myös ihmistä ja veden ekologiaa hyödyttäviä ominaisuuksia. Uimarit eivät kuitenkaan välttämättä halua uida runsaassa kasvustossa ja kasvit voivat tarttua veneen potkuriin tai airoihin. Myös kalastamisesta tulee kasvin valtaamilla alueilla miltei mahdotonta.

Tähkä-ärviää on hyvin hankalaa torjua, sillä kasvi on kerättävä juurineen pois. Leikkaaminen ei juurikaan auta, sillä kasvi voi kasvattaa pienestäkin veteen jäävästä versosta uuden kasvuston. Ellei kasvia saada poistettua juurineen, tilanne saattaa jopa huonontua toivotusta. Esimerkiksi tavallisen ruoppauksen myötä kasvinosat leviävät veden virtauksessa ja tähkä-ärviä voi alkaa kasvamaan uudessa paikassa. Tähkä-ärviää ei aina huomaa heti, etenkin jos vesi on tavanomaista korkeammalla. Näin jopa 15 cm vedenkorkeudella voi olla merkittävä ero kasvin havaitsemiseen. Imuruoppauksessa kasvi imetään  juurineen pois vesistöstä. Vedestä ei poisteta ärviöiden lisäksi muuta ainesta ja suodatuksen jälkeen vesi pumpataan takaisin mereen.

Valonia seuraa tähkä-ärviän määrää Nuikonlahdella

Seuranta käynnistyi elokuussa ennen imuruoppauksen aloittamista. Koealoja on yhteensä neljä, josta puolet ovat kontrollialoja. Kontrollialueiksi pyrittiin valitsemaan mahdollisimman samanlainen alue kuin varsinaisella koealalla. Jokaiselta koealalla on viisi seurantapistettä, joista havainnoitiin tähkä-ärviöiden yksilömäärä määritetyltä alalta, näkösyvyys sekä kasvusyvyys. Koordinaattien avulla seurannat voidaan tehdä tulevana vuonna samoista kohdista. Lisäksi tähkä-ärviöiden kasvustoja ja runsautta arvioitiin silmämääräisesti jokaisen koealan linjan mukaan.

Tähkä-ärviä kasvaa makeassa vedessä sekä vähäsuolaisissa murtovesissä ja usein sitä esiintyy matalissa lahdissa. Suomessa tähkä-ärviää on neljää ei lajia. Usein kasvi kasvaa noin 0,5–2 metrin pituiseksi, mutta se voi kasvaa jopa 3,5 metriä pitkäksi. Se on alkanut runsastumaan ja leviämään reippaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asiantuntijat eivät ole varmoja leviämisen syystä. Kenties ilmaston lämpenemisen myötä merivesien pidemmät lämpöolosuhteet ja runsaat ravinteet ovat kasville hyödyksi ja edesauttavat sen kasvua ja leviämistä.

Vesiasiatuntija Jarkko Leka mittaa veden näkösyvyyttä soutuveneestä käsin
Maisemakuva Nuikonlahdelta
Vesiasiantuntija Jarkko Leka soutuveneessä Nuikonlahdella tarkastelemassa koealaa

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Katri Väänänen

Katri työskenteli vesitiimin projektiharjoittelijana kesällä 2021.