Turussa virtaavan Kuninkojan purokunnostukset ovat valmistuneet. Elinympäristökunnostuksia toteutettiin Turun länsiosissa Suikkilassa ja Metsäkylässä.

Kunnostuksilla lisää virtaa kaupunkipuron ekosysteemiin

Kuninkojan koskialueita on kunnostettu kuluvana syksynä Turun kaupungin Kuninkojan Helmi-hankkeen toimesta. Elinympäristökunnostusten tavoitteena on Kuninkojassa esiintyvien kala- ja rapukantojen vahvistaminen sekä luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Kuninkojan muokattuihin koskiin lisättiin luonnonkiveä ja -soraa. Koskiin muodostettiin taimenen lisääntymiselle tärkeitä kutusoraikkoja. Koskirakenteiden kunnostusten avulla on pyritty myös vahvistamaan purouoman sortumaherkkiä törmiä, jotka ovat monin paikoin sortuneet.

Vesisammalten siirto nopeuttaa elpymistä

Kuninkojan kunnostetuille koskialueille siirrettiin isonäkinsammaleen peittämiä kiviä Kuninkojan vesistön sisältä. Siirtojen tavoitteena on nopeuttaa kunnostettujen koskialueiden luontaista elpymistä ja ekosysteemin vahvistumista. Koskialueiden vesisammalkasvustot muodostavat tärkeää elinympäristöä esimerkiksi pohjaeläimille ja kalanpoikasille sekä pidättävät virran mukana kulkeutuvaa orgaanista ainesta, kuten puiden lehtiä. Siirrettyjen sammalkasvustojen leviämistä voidaan seurata tulevina vuosina osana Kuninkojan ekologisia seurantoja.

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Traktori ja peräkärry pellolla
Kivikkoinen koski Kuninkojassa
Kuvassa isonäkinsammal.
Koski Kuninkojassa Suikkilassa
Kaksi ihmistä Kuninkojan koskialueella istuttamassa vesisammalia koskeen.