Someron asukkaiden aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta on saatu päätökseen. Noin vuoden kestäneen hankkeen aikana jaettiin tietoa aurinkosähköstä ja asennettiin yhteensä 20 aurinkosähköjärjestelmää somerolaisten pientalokiinteistöihin. Tässä Someron kaupungin ja Valonian yhteistyöhankkeessa tavoitteena oli aktivoida asukkaat kaupungin ilmasto-ohjelman käytännön toteutukseen. Someron kaupunki osallistui viestintään ja julkaisi yhteishankinnan tietopaketin ja osallistumislomakkeen kaupungin nettisivuilla. Materiaali oli saatavilla myös kaupungintalon infopisteessä. Nyt talojen katoilla on 275 uutta aurinkopaneelia, joiden teho on 88,3 kWp.

Mukaan hankintaan ilmoittautui kaikkiaan 29 osallistujaa, joille tehtiin tarjous. Kaikkiin kohteisiin paneeleita ei kuitenkaan asennettu. Hankinnasta vetäytymisen syynä olivat muun muassa epäedullinen katon lappeen suunta, varjostukset omista tai naapurin puista ja rahoitus.

Yhteishankinta tehtiin avaimet käteen -toteutuksena. Aurinkosähköjärjestelmien kokoluokkia oli tarjolla kolme: 3 kWp, 5 kWp ja 7 kWp. Valonia kilpailutti järjestelmätoimittajat vuodenvaihteessa ja määräaikaan mennessä saatiin 15 tarjousta. Vertailussa pisteitä annettiin hinnasta, kotimaisuusasteesta, takuuajoista sekä Uusiutuvan energian asentajan sertifikaatista Tarjouspyyntöön kirjattujen vertailuperusteiden mukaan toimittajaksi valittiin Areva Solar Oy.

Pientalon osallistuminen yhteishankintaan on helppoa

Ympäri maata on järjestetty useita aurinkosähkön yhteishankintoja pientaloihin viimeisen viiden vuoden aikana. Osallistujia on houkutellut mukaan hankinnan helppous, keskitetty tuotteiden vertailu ja kilpailuttaminen sekä se, että kimppaan on helppo lähteä mukaan. Myös hinta on ollut edullinen.

Somerolaisten antama palaute on samansuuntainen aikaisempien yhteishankintaan osallistuneiden kanssa. Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että mukaan lähteminen oli helppoa ja tietoa hankittavasta järjestelmästä sai hyvin. Yhteishankinta kilpailutettiin peruspaketilla, mutta toiveena oli saada tietoa myös vaihtoehdoista. Parannettavaa tässä yhteishankinnassa oli kulutuksen seurantaan opastaminen ja suomenkieliset ohjeet. Asiaan paneuduttiin osallistujien lopputapaamisessa 11.9., jolloin seurantaa käytiin kohta kohdalta läpi. Jokainen sai myös suomenkielisen ohjeistuksen mukaansa.

Valonian näkökulmasta yhteishankinta täytti odotukset ja samalla saatiin parannusehdotuksia tuleviin hankkeisiin. Palautekyselyn mukaan kaikki vastanneet suosittelisivat yhteishankintaa myös muille.

”Kiitos yhteishankinnan toteutuksesta. Olemme erittäin tyytyväisiä, että osallistuimme siihen ja tuotantoa on tullut hyvin,” kertoo eräs osallistuja.

Lisätiedot

Koottua tietoa aurinkoenergiasta ja aurinkosähkön tietopaketti Motivan sivuilla

Antti Leino, kehittämisasiantuntija
Someron kaupunki | 040 1268 272 | antti.leino(a)somero.fi

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412