Valonian ja Turun seudun joukkoliikenne Fölin yhteistyössä toteuttamassa kuukauden mittaisessa kokeilussa seniorit ja nuoret perehtyivät yhdessä Föli-fillareilla kaupunkipyöräilyn saloihin. Mukana oli seitsemän senioria ja kuusi nuorta. Seniorit tulivat mukaan aiemmin toteutetun vertaistukikokeilun osanottajista ja nuoret etsittiin somekampanjan avulla. Nuorten tehtävänä oli sekä opastaa senioreita Fölläreiden käytössä että kampanjoida tunnelmia tapaamisista Fölin somekanaviin.

Fölläri oli kokeilun senioreille yhtä lukuunottamatta täysin uusi tuttavuus ja monella oli kulunut aktiivisesta pyöräilystäkin jo aikaa. Yksi seniori lähti kokeiluun mukaan testaamaan, onnistuuko pyöräily leikkauksen jälkeen.

Kokeilu aloitettiin yhteisellä etätapaamisella, jossa käytiin kohta kohdalta läpi Föllärin rekisteröiminen ja kukin rekisteröityi käyttäjäksi. Seuraavassa tapaamisessa Vähätorin Fölläriasemalla otettiin Föllärit käyttöön ja saatiin konkreettista tuntumaa pyöriin. Sen jälkeen nuoret ja seniorit tapasivat keskenään pienryhmissä muutaman kerran kuukauden aikana. Kussakin pienryhmässä oli oma fysioterapiaopiskelija Turun ammattikorkeakoulusta havainnoimassa senioreita ja antamassa vinkkejä pyöräilyyn. Kootut ohjeet ja vinkit Föllärillä ajeluun on julkaistu Fölin sivuilla.

Seniorit innostuivat pyöräilystä – varsinkin sähköpyörän helppous hurmasi

Kokeilu innosti osallistuneita senioreita ylipäätään pyöräilemään. Joku päätti kokeilun jälkeen ostaa jälleen oman pyörän, moni aikoi jatkaa Föllärin käyttöä ja koki sen kätevänä kulkutapana lyhyillä matkoilla. Fyysisten haasteiden vuoksi kesken jättänyt seniori aikoo jatkaa harjoittelua fysioterapeuttien ohjeiden mukaan toiveenaan, että ensi kesänä voisi pyöräillä.

Föllärin rekisteröintiin ja käyttöönoton ohjeisiin tarvittiin opastusta, mutta seniorit itse eivät kokeneet rekisteröintiä tai käyttöönottoa kovin hankalana, kun sen kerran oli oppinut. Hankalinta on rekisteröintisivun löytäminen ensimmäistä kertaa. Rekisteröinnissä ilmeni teknisiä ongelmia, mitkä eivät kuitenkaan johtuneet käyttäjän taidoista. On tärkeää, että rekisteröinti ja käyttöönotto on selkeää ja ymmärrettävää kaikille kohderyhmille ja niihin saadaan opastusta.

Kaupunkipyörän raskaus, erityisesti raskaan korin aiheuttama etupaino ja sitä myötä ajon epävakaus koettiin haasteina ja epävarmuutta lisäävinä. Satulan säätö oli välillä hankalaa. Jonkin verran kokeilussa koettiin käyttöönotto- ja palautusongelmia, jotka ovat muutenkin olleet Fölläreiden harmina.

”Ensimmäisellä kerralla tuntui kömpelöltä ja raskaalta, kun tutustui paremmin tuntui jo mukavammalta ajaa.”

”Föllärien paino on aivan liian suuri ja siksi ajaminen on raskasta. Sopivat mielestäni vain lyhyille matkoille tasaiselle maastolle.”

”Olen oppinut muistamaan jo itselle tärkeimmät asemat ja aina ajaessa löytyy uusia.”

Seniorit innostuivat erityisesti sähköpyöristä, vaikka harva pääsi kokeilemaan Föli-sähköpyörää: sähköistettyjä Fölläreitä on vain 10 kpl, eikä niiden sijaintia voi erikseen seurata, joten ne voivat sijaita millä asemalla tahansa. Ryhmän kanssa tehtiin kokeilun päätteeksi vielä yhteinen 10Bikes sähköpyörävuokraamon järjestämä retki, jossa poljettiin sähköpyörillä kulttuurikuntoilureitti Ravattulan Ristimäkeen.

Sähköpyöriä kokeillessa moni oivalsi, että pyöräilyä ei tarvitsekaan välttämättä lopettaa kunnon ja fyysisten rajoitteiden vuoksi:  sähköavusteisena pyöräilyä voisi jatkaa vielä vuosia. Senioreille tämä liikuntamuoto tuntui mieluisalta, ylämäet eivät ”tuntuneet miltään” ja sähköpyöriä toivottiinkin julkiseen käyttöön enemmän.

”Tuli taas kokeiltua uutta asiaa. Sähköpyöräretki oli tosi kiva. Nyt tietää senkin, että seuraava pyörä on sähköpyörä, mutta täytyy nyt miettiä, kun hinta on kova. En lähde föllärillä ajamaan keskustaan nimenomaan etupyörän epävakauden takia, mutta laitakaupungin hiljaisemmilla kaduilla varmaankin jossain vaiheessa. Sähköfölläria kokeilen heti kun siihen tarjoutuu mahdollisuus.”

Somekampanjoissa nostettiin esiin senioreiden kokemuksia

Nuoret somelähettiläät tekivät työtä pareittain. He tekivät haastatteluja ja keräsivät kommentteja senioreilta pyöräilykokemuksista sekä kuvasivat videoita ja valokuvia yhteisistä tapaamisista. Osa nuorista päivitti Fölin instagram-tiliä, osa suunnitteli osallistavia arvontoja Valonian ja Fölin someen. Tuotettua materiaalia hyödynnetään jatkossa ikäystävällisyyden näkökulmien viestinnässä joukkoliikenteessä.

Tavoitteena kampanjoissa oli tuoda esille senioreiden ajatuksia heille vielä melko tuntemattomasta mahdollisuudesta käyttää kaupunkipyörää.  Viestinnällä kiinnitettiin myös huomiota senioreiden kohtaamiin haasteisiin ja pohdittiin ratkaisuja niihin.

 


Esimerkkejä nuorten tekemistä somejulkaisuista

Klikkaamalla näet kuvat kokonaisuudessaan.

Kokeilu tehtiin osana EU-rahoitteista GreenSAM-hanketta, jossa kehitetään ja pilotoidaan ikäihmisiä osallistavia menetelmiä liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa. Valonia ja Föli pilotoivat hankkeessa mentorointimallia, jossa tavoitteena on edistää joukkoliikenteen käyttöä auttamalla ja opastamalla toisia sekä sitä kautta myös muuttaa asenteita ja lisätä rohkeutta kokeilla erilaisia liikkumistapoja.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986