Ruokahävikkiä on arvioitu syntyvän Suomessa 500 miljoonaa kiloa vuodessa. Rahallisesti Suomessa syntyvä hävikki vastaa noin miljardia euroa. YK:n ja EU-komission tavoitteena on puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä kuluttajatasolla ja kaupoissa sekä vähentää hävikkiä ketjun kaikissa osissa. Ravinnon ja ruokaketjun osuus kaiken kulutuksemme ympäristövaikutuksista on peräti 40 % – eli enemmän kuin liikenteestä tai asumisesta.

EU-komissio on perustanut työryhmän, jossa luodaan yhdenmukainen määritelmä ruokahävikille sekä annetaan suositukset ruokahävikin seuraamiseen koko elintarvikeketjussa. Teemaa on syytä lähestyä myös alueellisesta näkökulmasta, jotta konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä saadaan osaksi alueilla tapahtuvaa käytännön työtä.

Luonnonvarakeskus laatii Varsinais-Suomelle vuosien 2018–2019 aikana ensimmäisenä maakuntana Suomessa toimenpidesuunnitelman ja selkeät tavoitteet ruokahävikin vähentämiseksi koko elintarvikeketjussa, aina ruoantuotannosta kuluttajan lautaselle. Valonia toimii alueellisten toimijoiden yhteen kokoajana ja paikallisena kumppanina suunnitelman laatimisessa.

Asiantuntijat elintarvikeketjun eri osista koolle työpajoihin

Toimintasuunnitelma luodaan kolmeen erilliseen työpajaan sekä Luonnonvarakeskuksen laajaan tutkimusaineistoon pohjautuen. Ensimmäisessä työpajassa kesäkuussa 2018 kartoitettiin nykytilaa ja haasteita koko ruokaketjussa painottaen Varsinais-Suomen alueella tunnistettuja haasteita. Toisessa osassa lokakuussa hahmoteltiin konkreettisia työkaluja, toimenpiteitä ja innovaatioita. Kolmannessa osassa 5.2.2019 laaditaan toimenpidesuunnitelma ruokahävikin vähentämiseksi.

Ruokahävikin minimoinnin onnistumiseksi on tärkeää, että mukana on koko elintarvikeketju. Pahimmillaan hävikin vähentäminen toisaalla voi lisätä hävikkiä toisaalla. Mukaan yhteisen toimenpidesuunnitelman laadintaan onkin kutsuttu laaja toimijajoukko, joka edustaa ketjun eri osia: alkutuotantoa, jalostusta, teollisuutta, jakelua, kauppaa, ruokapalveluita ja kuluttajia. Mukana on yrityksiä, hyväntekeväisyytoimijoita, julkisen sektorin edustajia sekä muita kehittäjiä. Kiinnostuneet voivat vielä tulla mukaan kolmanteen työpajaan.

Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen