Raisionjoen Huhkonkosken kalatie on valmistunut. Huhkonkosken rakentaminen on ensimmäinen vaihe laajassa Raisionjoen luonnonmukaistamisessa, joka on Raision kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteishanke.

Huhkonkoski avautui kaloille

Raisionjoen Huhkonkoski on muodostanut kaloille ja muille vesieliöille vaellusesteen todennäköisesti vuosisatojen ajan. Koski muodostui jyrkästä kallioisesta putouksesta ja sen päälle rakennetusta betonisesta padosta. Raisionjoen luonnonmukaistamisen ensimmäisessä vaiheessa Huhkonkoskeen rakennettiin teknisen kalatien ja luonnonmukaisen kalatien muodostama kokonaisuus, joka mahdollistaa kalojen vaeltamisen merestä ylävirtaan Hintsan padolle asti. Kalatie rakennettiin pääosin syksyllä 2020 ja viimeisteltiin kesän 2021 aikana. Valonia ohjasi ja suunnitteli luonnonmukaisen osuuden toteutuksen.

Säännöstely loppuu ja padot avataan

Raisionjoki toimi 2010-luvulle saakka Raision ja Naantalin kaupunkien raakavesilähteenä. Raakavesihankinnan vuoksi jokeen on padottu kolme patoallasta säännöstelypatoineen. Kun kaupungit siirtyivät vedenhankinnassa Turun Seudun Veden tekopohjaveteen, Raisionjoki vapautui raakaveden tuotannosta.

Huhkonkosken avaamisen jälkeen seuraavissa vaiheissa Hintsan, Hintsan-Lähteenmäen ja Merttelän säännöstelypadot muutetaan kiinteiksi pohjapatorakenteiksi, joiden kautta kaloilla on vapaa kulkuyhteys. Lisäksi Hintsan säännöstelypadon yläpuolelta puretaan myllypato kokonaan. Patorakenteiden muutostöiden osana jokeen muodostetaan lisää luonnollisia koskirakenteita. Myllypadon purkamisen myötä joesta paljastuu esiin altaaseen jäänyttä alkuperäistä koskipinta-alaa. Raisionjoen virtaaman säännöstely loppuu kokonaan luonnonmukaistamisen myötä.

Huhkonkosken avajaiset pidetään 20.10.2021

Raision kaupunki järjestää Huhkonkosken luonnonmukaistamisen avajaiset keskiviikkona 20.10.2021 klo 15.30–17.00. Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio avaa kalatien virallisesti klo 16.00. Paikalla on lisäksi Huhkonkosken rakentamisessa mukana olleita Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Valonian asiantuntijoita. Kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen.

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Teknisen kalatien rakentamista.
Kuvassa kaivinkone asentaa kiviä kalatieuomaan.