Raisioin Kunta-Helmikohdetta Tuulilanketoa hoidettiin kuluvana syksynä talkoovoimin.  Hoitotoimina tehtiin niittoa ja niittojätteen haravointia. Mukana talkoissa oli Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivista väkeä ja ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Raision kaupungilta. “Talkoiden avulla pidetään keto avoimena sekä edistetään ja turvataan harvinaista ketokasvillisuutta”, Anttila kertoo.

Tuulilanketo on yksi arvokkaista luontokohteista, jotka ovat mukana Valonian ja seitsemän kunnan Varsinais-Suomen Helmikunnat -hankkeessa. “Kohde valikoitui mukaan, sillä Tuulilanketo on keskeinen perinnebiotooppikohde lähellä kaupunkia”, Anttila toteaa. Hankkeessa tehdyn hoitosuunnitelman mukaan tarvittavia raivauksia on tehty kevättalvella.

Säännölliset hoitotoimet ovat edellytys kedon säilymiselle – luonnonsuojeluyhdistys tuo tärkeän työpanoksen

Raisionlahden luonnonsuojeluyhdistys ry on ennallistanut aktiivisesti ketoa jo vuodesta 2002 alkaen. Aktiiviset talkoolaiset toteavat, että säännöllisten hoitotoimien ansiosta ketokasvillisuus on monipuolistunut vuosien aikana. Heidän mukaansa muun muassa aluetta valtaavaa vadelmaa on saatu paljon häviämään juuri talkoissa tapahtuvien säännöllisten niittojen ansiosta. Talkoolaiset toivottavatkin jatkossa kaikki tervetulleeksi mukaan talkoilemaan — jokaiselle löytyy varmasti sopivaa tekemistä.

Anttila on pannut merkille, että luonnon monimuotoisuudesta puhutaan nyt paljon.

”Tällaisten keskellä kaupunkia olevien, pienialaisten ketoalueiden säilyttäminen on tosi tärkeää. Monipuolisten ympäristöjen ylläpitäminen auttaa luonnon sopeutumista ilmastonmuutokseen. On tärkeää, että saadaan kasvisto ja eläinlajisto pysymään monipuolisena, jotta turvaamme ruoantuotantomme ja muita perusasioita. Talkoissa kaikki voivat olla konkreettisesti mukana turvaamassa luonnon monimuotoisuutta!”

Ketoon voi tutustua myös lasten kanssa ihmetellen

Tuulilanketo sijaitsee Kerttulan luontopolun varrella, joten kohde tarjoaa virkistystä kaikille kaupunkilaisille ja retkeilijöille. Tuulilanketo on myös mitä mainioin retkikohde päiväkodeille ja kouluille. Kedolla voi oppia luonnon monimuotoisuudesta ja tutustua monipuoliseen lajistoon. Esimerkiksi Vihreän lipun luonnon monimuotoisuus –materiaalista löytyy paljon hauskoja tehtäviä siitä, mitä kedolla voi tehdä lasten kanssa.

 

Tekstin laati ympäristönhuoltajaopiskelija Kristiina Suvanto Liviasta osana Lumoa yhteistyönä -hanketta.  

Lisätiedot

Info: Tuulilanketo

Tuulilanketo on arvokas perinneympäristö, jonka säilyminen monimuotoisena edellyttää aktiivista hoitoa. Täällä esiintyy niin kedoille ja niityille yleisiä kasveja kuin harvinaisempiakin lajeja kuten valkolehdokkia ja tähkämaitikkaa.

Tuulilanketo on vajaan puolen hehtaarin kokoinen avoin niitty- ja kallioketoalue. Kedolla laidunsi aikoinaan lähellä sijainneen maatilan hevosia, mutta laidunnuksen päättymisen jälkeen keto alkoi rehevöitymään ja kasvamaan umpeen. Asukkaiden aloitteesta ketoa on kunnostettu ja hoidettu asukkaiden ja Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen talkoilla yhteistyössä Raision kaupungin kanssa. Hoidon tavoitteena on parantaa kedon valo-olosuhteita, vähentää rehevöitymistä sekä estää niityn umpeenkasvu ja vieraslajien leviäminen.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Kaksi ihmistä vetää pressulla niittojätettä ketomaisemassa.
Kuvassa puuhun kiinnitetty kohdekyltti, taustalla polku sekä ketomaisemaa, jossa mm. kataja.