Puunpoltto heikentää yleisesti ilmanlaatua tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla, mikä näkyy myös ilmanlaadun mittauksissa. Puunpoltosta aiheutuu terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja PAH-yhdisteitä, joiden pitoisuudet kohoavat etenkin lämmityskaudella. Altistuminen pienhiukkasille lisää muun muassa astma- ja sydänoireita ja pitkällä aikavälillä myös kuolleisuutta.

Jokainen asukas voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat omassa tulisijassa. Savupiipusta tupruaa ilmaan runsaasti päästöjä etenkin, jos poltetaan taitamattomasti tai märkää puuta. Savu on haitallisia ihmisten terveydelle ja vähentää myös viihtyisyyttä.

Kuivaa asiaa -hankkeessa kehitetään polttopuupalveluita – tavoitteena vähentää puunpolton päästöjä

TTS Työtehoseura, HSY ja Turun kaupunki ovat käynnistäneet EAKR-rahoituksella Kuivaa asiaa-hankkeen, jossa kehitetään asukkaille uusia polttopuupalveluita ja annetaan vinkkejä oikeaoppiseen puun säilytykseen ja polttamiseen. Tavoitteena on vähentää huonosta poltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä ja parantaa siten pientaloalueiden ilmanlaatua.  Kehitettävät uudet palvelut, kuten polttopuuautomaatit kauppojen yhteydessä, helpottavat puuenergian käyttöä ja vähentävät sen ympäristö- ja terveyshaittoja.

Hankkeen toteuttajia ovat TTS (Työtehoseura), HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) ja Turun kaupunki. Valonia osallistuu toteutukseen järjestämällä asukastilaisuuksia ja viestimällä puhtaasta puunpoltosta yhteistyössä Warma-Uunit Oy:n kanssa. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Varsinais-Suomessa 20 Polta puuta puhtaammin -tilaisuutta

Valonia järjestää yhteistyössä Kuivaa asiaa -hankkeen kanssa vuosina 2019-2020 yhteensä 20 neuvontatilaisuutta, joissa kerrotaan pienhiukkaspäästöistä ja niiden terveysvaikutuksista. Pääpaino on kuitenkin puhtaan polttotavan opastamisessa unohtamatta puun varastointia ja säilytystä sisätiloissa. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin Paraisilla 27.2. Kevään seuraavat tilaisuudet ovat:

20.3.2019 Loimaa, Maatalousmuseo Sarka, klo 18–20.30

21.3.2019 Naantali, lukion auditorio, klo 18–20.30

26.3.2019 Turku, TAI, Peltolan koulutalon auditorio, klo 18–20.30

Neuvontatilaisuudet jatkuvat syksyllä.

Lisätiedot

www.poltapuhtaasti.fi

Kuivaa asiaa- hanke Työtehoseuran sivuilla

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

tuli palaa takassa
Tulipesä