Lähes 40 ilmastokestävästä maataloudesta kiinnostunutta osallistui Tuorlassa järjestettyyn pellonpiennarpäivään heinäkuussa. Pellonpiennarpäivä oli Valonian, MTK-Varsinais-Suomen ja ProAgria Länsi-Suomen yhteisen Hiilipelto-hankkeen aloitustilaisuus. Tarjolla oli ohjelmaa koko päivän ajan, sillä tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Ammattiopisto Livian Tuorlan maaseutuopiston ja Luomumpi Varsinais-Suomi -hankkeen kanssa.

Tietoa tarvitaan vanhojen taitojen kartuttamiseksi

Muuttuva ilmasto vaikuttaa maatalouden toimintaedellytyksiin ja viljelijöiden on jatkuvasti muutettava toimintojaan ja päivitettävä osaamistaan, jotta pellot pysyvät kasvukuntoisina ja tuottavat satoa. Viljelyn edellytyksiä haittaavat erityisesti leutonevat, sateiset talvet ja toisaalta kasvukauden aikainen kuivuus. Jäätymisen ja sulamisen vuorotellessa kasvien talvehtiminen heikkenee. Talvisateiden aikana saatetaan menettää myös suuret määrät arvokkaita ravinteita ja peltomaata valumavesien mukana. Kevään ja kesän yleistyvät kuivuusjaksot voivat haitata heikentävästi sadon tuottoa ja on pohdittava peltojen vesitalouden hallinta niin, että vettä riittäisi myös kuivina aikoina. Erityisesti kallistuneet tuotantokustannukset tuovat viljelijöiden arkeen sen, että tuotantopanoksia on käytettävä tarkennetusti ja kohdennetusti sinne missä niistä on parhain hyöty. Muuttuviin olosuhteisiin sopeutumiseen tarvitaan tutkittua tietoa peltojen ravinnetaseista ja sadontuottokyvystä sekä rohkeutta kokeilla uusia menetelmiä.

Maan kasvukunnon parantaminen ja ylläpito on maatalouden toimintaedellytysten perusta, joka edellyttää että pellolla perusasiat ovat kunnossa, kasvua rajoittavat tekijät hallitaan sekä pellon kuntoa seurataan. Maan kasvukunto on jaettavissa kolmeen osaan: biologiseen, fysikaaliseen ja kemialliseen. Tuorlan pellonpiennarpäivässä näistä kaikista osatekijöistä keskusteltiin viljelijöiden kanssa asiantuntijoiden havainnollistaessa niitä muun muassa nurmilohkolle kaivetun kuoppatestin avulla sekä havainnoimalla vehnä- ja öljyhamppukasvustoa. Demokentällä tutustuttiin lähes kymmenen eri näytteilleasettajan mittaus- ja havainnointimenetelmiin.

Erityisen tärkeää on ylläpitää maan hyvää kasvukuntoa huolehtimalla, että pelloilla kasvaa syväjuurisia maata kuohkeuttavia kasveja sekä ylläpitämällä maan mikrobistoa. Kuoppatestin avulla nähdään miten juuristo on kehittynyt ja millainen on peltomaan mururakenne. Päivän aikana keskusteltiin myös pellon kuivatuksesta. Kulunut kasvukausi on ollut lounaisessa Suomessa hyvin kuiva ja se näkyi myös kasvustoissa. Peltokierrokselle osunut sadekuurokaan ei kastellut kuin osallistujien vaatteet. Mennyt talvi oli myös talvehtivien kasvien kannalta hyvin hankala ja iso osa syksyllä kylvetystä sadosta menetettiin. Peltokävelyn aikana saatiin kattaus siitä, mitä Hiilipelto-hankkeessa tullaan tarkemmin viljelijöiden kanssa käymään läpi syksyllä aloittavissa pienryhmissä. Ilmastokestävän maatalouden toimenpiteet sitovat hiiltä ja myös auttavat viljelijöitä varautumaan ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin.

Hiilipelto-hankkeessa tietoa jaetaan myös podcast-sarjan muodossa. Ensimmäinen osa julkaistiin kesäkuussa.

Hiilipelto-jakso avasi ProAgrian vieljlijöille suunnatun Kasvua-podcast-sarjan.

Voit kuunnella jakson myös Spotifyn kautta.

Syksyllä aloittaviin viljelijäpienryhmiin on vielä tilaa

Syksyllä alkava Hiilipelto-hankkeen järjestämä pienryhmäneuvonta tarjoaa varsinaissuomalaisille viljelijöille uusinta tietoa ja osaamista ilmastokestävän maatalouden menetelmistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta omalla tilalla. Hiilipelto-porukka koostuu 3–4:stä noin 10 viljelijän pienryhmästä, joissa jaetaan kokemuksia ja opitaan yhdessä asiantuntijavetoisesti ProAgrian neuvojien ja tutkijoiden kanssa. Teemoina pienryhmissä ovat muun muassa maan kasvukunto, sadontuottokyky, vesitalouden hallinta ja muut tilojen tarpeista nousevat ilmastokestävän maatalouden aiheet. Ryhmissä opitaan esimerkiksi hyödyntämään erilaisia menetelmiä kuten laskureita ja peltotestejä sekä tulkitsemaan peltolohkojen viljavuusanalyysejä hiilensidonnan lisäämiseksi.

Hankkeen aikana järjestetään myös kaikille avoimia tilaisuuksia ja seuraava pellonpiennarpäivä järjestetään Loimaalla 21.9. Lue lisää täältä.

Ilmoittaudu pienryhmiin syyskuun aikana (Lyyti)

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369