Ammattikorkeakouluopiskelijat on syksyn aikana haastettu pohtimaan kuntien kiertotalouden kysymyksiä. Millainen olisi tulevaisuuden kierrätyskeskus? Mitä kiertotalous tarkoittaa nuoren näkökulmasta? Minkälaiset energiaratkaisut soveltuvat asuntomessualueelle vuonna 2022?

Valonia kysyi keväällä kunnilta kiertotalouteen liittyviä haasteita, joiden selvittäminen olisi tarpeellista. Turun ammattikorkeakoulu otti haasteet vastaan ja keräsi opiskelijat sekä kuhunkin haasteeseen soveltuvat menetelmät projektin toteuttamiseksi. Ammattikorkeakoulujen opiskelijat tekevät yhä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa ja toiminta alkaa vakiintua. Kuntien ja oppilaitosten yhteistyössä on kuitenkin vielä paljon kehittämistä. Nyt toteutettavien pilottiprojektien kautta testataan yhteistyömallia, jota voidaan hyödyntää myös muissa kunnissa eri aiheiden parissa.

Opiskelijat kiertotaloushaasteiden kimppuun – kierrätyskeskuksen suunnittelua ja asuntomessujen energiaratkaisuja

Opiskelijoiden työelämätaitojen kannalta on tärkeää, että he pääsevät toteuttamaan projektitöitä todellisten haasteiden parissa. Kunnille opiskelijat voivat tuoda arvokasta lisäresurssia, mutta on tärkeää, että opiskelijatöitä ohjataan ja opiskelijoita autetaan aiheen suunnittelussa ja läpi viemisessä. Tässä Valonia on kuntien ja opiskelijoiden apuna. Pyrkimyksenä on varmistaa, että työ tuo todellista lisäarvoa, eikä jää hyllylle pölyttymään.

Laitilan ja Kaarinan kunnissa pohditaan parhaillaan, minkälaisia toimintaedellytyksiä alueella olisi kierrätyskeskustoiminnalle. Opiskelijat kehittävät kierrätyskeskuksen uutta mallia, jossa perinteisen fyysisen keskuksen toiminta ja digitaalinen sovellus yhdistetään. Hanke on tärkeä, sillä kierrätyskeskuksia on haasteellista saada kannattamaan, mutta esimerkiksi huonekalujen, harrastevälineiden ja muiden kodin tavaroiden kierto on tärkeää saada toimivaksi systeemiksi.

Yhdessä opiskelijatyössä pohditaan yhdessä sauvolaisten nuorten kanssa, mitä kiertotalous tarkoittaa nuoren näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä ympäristöasioista ja saada heidät pohtimaan, miten kiertotaloutta voi edistää kunnassa. Hanke voidaan toteuttaa esimerkiksi mediaprojektin, kampanjan tai taiteen keinoin.

Pisimmällä työssään on oppilastiimi, joka kartoittaa parhaiten soveltuvia energiaratkaisuja vuonna 2022 järjestettäville Naantalin asuntomessuille. Messualueen suunnittelu on käynnistynyt ja on vielä mahdollista vaikuttaa alueen energiavalintoihin.

Oppilastöiden tuloksia odotellaan jo vuoden vaihteessa hieman projektista riippuen. Toivomme, että kuntien tarpeesta lähteneet hankkeen hyödyttävät kuntia myös pidemmällä aikavälillä ja että yhteistyöstä saadaan puolin ja toisin hyviä kokemuksia jaettavaksi.

Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen