Valonia toteuttaa syksyllä yhdessä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa senioreiden ja nuorten yhteisen kaupunkipyöräkokeilun. Syys-lokakuun aikana nuoret kannustavat ja auttavat senioreita Föli-fillareiden eli Fölläreiden käytössä. Nuoret ovat kokeilussa myös joukkoliikenteen somelähettiläitä ja tekevät työtä näkyväksi tuottamalla tapaamisista sisältöä Valonian ja Fölin sosiaalisen median kanaviin. Nuoret esimerkiksi kuvaavat ja haastattelevat senioreita heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan kaupunkipyöristä.

Tavoitteena on tuoda esille senioreiden näkemyksiä liikkumisen ratkaisuista sekä lisätä ylisukupolvista yhteistyötä ja toisten tukemisen ilmapiiriä joukkoliikenteessä. Turun ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat ovat kokeilussa mukana havainnoimassa ja arvioimassa pyörien soveltuvuutta senioreille. He myös koostavat vinkkejä pyöräilyyn ja Fölläreiden käyttöön senioreiden näkökulmasta esimerkiksi tasapainoharjoitteluun ja pyörien säätämiseen liittyen. Kokeilusta saatujen kokemusten myötä koostetaan lopulta materiaali, jota hyödyntämällä kuka vain voi ryhtyä joukkoliikenteen mentoriksi seniorille.

Somekoulutus valmisti nuoria viestimään tehokkaasti

Kokeiluun osallistujille järjestettiin 5.9. somekoulutus ja työpaja, jossa mediapersoona Karoliina Tuominen opasti kokeiluporukkaa tehokkaan ja omannäköisen someviestinnän saloihin. Koulutuksessa perehdyttiin etenkin Instagramin ja Youtuben hyödyntämiseen: erilaisten kuva- ja videosisältöjen tekemiseen niin, että niillä napataan someselailijan huomio. Karoliina antoi vinkkejä myös kuvaustekniseen puoleen ja ennen kaikkea rohkaisi tekemään omannäköistä materiaalia.

Seuraavaksi nuoret saavat pareittain suunnitella, mihin somekanavaan haluavat tuottaa kokeilusta materiaalia ja laatia suunnitelman somekampanjaa sekä tarvittavia laitehankintoja varten. Nuorille kyseessä onkin sekä auttamis- että oppimiskokemus. Nuorten tuottamaa materiaalia on myös tarkoitus käyttää, kun aiheen ympärille suunnitellaan suurempaa viestintäkampanjaa. Sen tarkoituksena on tehdä ikäystävällisestä liikenteestä kaikkien yhteinen asia.

Kokeilu tehdään osana GreenSAM-hanketta Turussa, mutta työ ulottuu myös muihin Föli-kuntiin. Hankkeessa kehitetään ikäihmisiä osallistavia menetelmiä liikenne- ja kaupunkisuunnittelijoiden työn sekä päätöksenteon tueksi, jotta uusissa liikkumisen ratkaisuissa otettaisiin ikäystävällisyys entistä enemmän huomioon ja sitä kautta lisättäisiin seniorikäyttäjien osuutta. Mentoroinnin tavoitteena on rohkaista, auttaa ja muuttaa myös asenteita joukkoliikenteen ja uusien palveluiden käyttöön. Viime syksynä vertaistukikokeilussa seniorit opastivat toisiaan bussien käytössä, jolloin moni rohkaistui ja innostui käyttämään Föliä.

Kuva tietokoneen näytöstä, jossa näkyy Teams-webinaari, ruudussa Karoliina Tuominen sekä chat-keskustelua.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986