Vuoden 2022 loppuun mennessä kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyivät Naantali, Nousiainen, Loimaa ja Mynämäki. Entuudestaan sopimuksen piiriin kuuluvat Aura, Laitila, Salo, Turku ja Uusikaupunki. Kunta-alan sopimukseen on kuntayhtymänä puolestaan liittynyt Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Sopimusta valmistelee tietojemme mukaan kolme kuntaa. Jo liittyneiden kuntien alueella asuu 66 % maakunnan väestöstä.

Vuoden 2023 alussa sopimukseen liittyi Paimio (Tilanne 21.3.2023.)

Valonia tukee kuntien yhteistyötä

Valonia on tukenut kuntien energiatehokkuustyötä jo pitkään. Yhtenä toimintamuotona on kuntien teknisten säännölliset verkkotapaamiset, joita pidetään vuosittain 4-6 kertaa. Vuoden 2022 aikana tapaamisia oli useampi, koska kunnille pidettiin lyhyitä työpajoja energiatuista ja niiden hakemisesta sekä energiatehokkuussopimuksen liittymis- ja raportointidokumenteista. Tavoitteena on saada uusia kuntia liittymään sopimusmenettelyyn sekä auttaa kuntia vertaistuen saamisessa. Tapaamisiin on osallistunut kerralla lähes kymmenen kuntaa, joskus enemmänkin. Syksyllä 2022 keskustelua hallitsi energiansäästö kunnissa ja niiden kiinteistöissä. Valonia välitti sähkönsäästövinkkejä kuntien asukkaille Astetta alemmas -kampanjan avulla, ja yhdeksän kuntaa liittyi itsekin kampanjakumppaniksi.

Toimenpiteet tuottavat tuloksia

Energiatehokkuussopimuksen raportoinnista kootuista tiedoista ilmenee, että vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset ja kunnat ovat tehostaneet vuosittaista energiankäyttöään yhteensä 10,3 terawattitunnilla (TWh) vuosina 2017–2021. Säästö vastaa määrältään 515 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankäyttöä.

Säästöt ovat syntyneet, kun energiatehokkuussopimuksiin liittyneet tahot ovat tehneet viiden vuoden aikana yhteensä vajaat 19 000 yksittäistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä ja investoineet energiatehokkuuteen noin 1007 miljoonaa euroa. Säästö vastaa noin 2,9 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä 2020.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412