Saaristomeren arvokas luonnonympäristö on pahasti kuormittunut menneiden vuosikymmenien aikana. Varsinais-Suomi on edelleen yksi Itämeren alueen merkittävistä ravinnekuormituslähteistä, mikä kertoo siitä, ettei ravinteiden kierto toteudu alueella. Hukkaamme ravinteita, emmekä kestävästi hyödynnä tarjolla olevia uusiutuvia resursseja. Vaikka lautasille kalaa päätyy aiempaa enemmän, on kotimaisen kalan osuus laskenut merkittävästi. Suomeen tuodaan vuosittain yli 65 miljoonaa tonnia kalaa ulkomailta.

Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa 2018–2021 sininen kasvu ja innovatiiviset ruokaketjut on molemmat tunnistettu alueen älykkään erikoistumisen painopisteiksi. Osaamista meillä siis pitäisi olla, jotta kykenemme samanaikaisesti edistämään vesien hyvää tilaa ja luomaan alueelle uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Olisivatko nämä haasteet yhdistettävissä? Varsinais-Suomen sinisen biotalouden murrosareena on kevään aikana koonnut yhteen joukon asiantuntijoita pohtimaan ratkaisua tähän haasteeseen.

Työpajasarjassa hahmoteltiin yksityiskohtaisia murrospolkuja ja -askelia

Prosessin tavoitteena oli luoda askelmerkit, joiden avulla meren tarjoamat tai vesiensuojeluun kytkeytyvät resurssit kyetään muuttamaan tehokkaasti ja kestävästi taloudellisen lisäarvon lähteeksi. Murrosareena on työpajojen sarja, jossa tiivis, noin 18 asiantuntijan joukko on rakentanut kolmea murrospolkua alueellisen muutoksen aikaansaamiseksi. Käytetty murrosareenamenetelmä pohjaa systeemisten muutosten suuntaamisen (transition management) metodologiaan, jota on Suomessa sovellettu aiemmin etenkin energiamurroksen edistämisessä.

Sinisen biotalouden murrosareena on osa Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa BlueAdapt -hanketta. Hanke etsii yhteiskunnallisia ratkaisuja, jotka turvaavat sekä vesiekosysteemien että taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien kestävyyden. Varsinais-Suomen murrosareenan toteutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus ja ajatushautomo Demos Helsinki yhdessä Valonian kanssa. Vastaava prosessi saatiin aiemmin tänä vuonna valmiiksi Pohjois-Savossa – täällä voit tutustua Pohjois-Savon loppuraporttiin.

Julkaistu raportti

Varsinais-Suomen murrosareenan tulokset on koottuna loppuraporttiin, joka julkaistiin 4.9.2019. Paikalla julkistustilaisuudessa oli aiheen parissa työskenteleviä tahoja niin yrityksistä, tutkimuslaitoksista kuin julkiselta puoleltakin.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Työpajaan osallistujat hahmottelevat tauluklle silakan arvojetjun kehittämistä
Aamiaistilaisuudessa yleisö kuuntelee raportin esittelyä