Turun kaupungin halki virtaava Kuninkoja on turkulaisten oma kaupunkipuro. Kaupungin länsiosat sijaitsevat suurelta osin Kuninkojan valuma-alueella, joka ulottuu myös Raision kaupungin sekä Ruskon kunnan alueille. Kuninkoja on tärkeä elinympäristö yllättävän monelle lajille. Purosta on tavattu kymmenkunta kalalajia, joiden joukossa on myös elinympäristöltään vaateliaita sekä uhanalaisia lajeja. Merestä Kuninkojaan vaeltavan meritaimenen on havaittu lisääntyneen puron eri osissa, mutta kalakanta tarvitsee vielä tukitoimia. Meritaimen kotiutettiin Kuninkojaan istutusten avulla vuosien 2011−2015 aikana.

Purovesistöön istutettiin 9.4.2020 Turun kaupungin ja Valonian virtavesien kunnostushankkeen toimesta 10 000 kappaletta noin kahden gramman painoista taimenen poikasta. Poikaset kasvatettiin Livian Kalatalous- ja ympäristöopistolla Paraisilla. Taimenia istutettiin samaan aikaan myös Turun itäosissa virtaavaan Jaaninojaan, jossa on niin ikään havaittu taimenen poikastuotantoa. Jaaninojan kunnostettuun koskeen istutettiin noin 2500 taimenen poikasta.

Nyt istutetut poikaset elävät seuraavat kaksi vuotta puroissa, jonka jälkeen hengissä selviytyneet poikaset vaeltavat syönnösvaellukselle mereen, jossa ne viettävät yhdestä kolmeen vuotta. Syönnösvaelluksen jälkeen meritaimenet pyrkivät vaeltamaan takaisin kotijoen koskialueille lisääntymään. Merestä jokeen tai puroon palaava taimen voi painaa jopa viidestä kymmeneen kiloon asti.

Kunnostuksia suunnitteilla

Kuninkojan virtapaikkoja on kunnostettu aiemmin talkookunnostuksilla. Lisää koskialueiden kunnostustoimia on suunniteltu toteutettavaksi jo tämän vuoden aikana osana Turun kaupungin Itämerihaasteen suunniteltuja toimenpiteitä, joita ehdotettiin ja valittiin toteutettaviksi osallistavan budjetoinnin pilotoinnissa joulukuussa 2019. Syksyllä pyritään järjestämään myös toivottuja purokunnostustalkoita Kuninkojan elinolosuhteiden kohentamiseksi.

Turun kaupunki on lisäksi ennallistanut Pomponrahkan suota, josta Kuninkoja saa alkunsa. Suolta on tukittu kuivatusojia ja vähennetty vettä haihduttavaa puustoa.

Taimenen poikasia kuupassa.
Kuvassa Kuninkojan kuohuvaa koskea.
Taimenia istutetaan ämpäristä puron koskialueelle.
Pieniä taimenia istutetaan ämpäristä puroon.
Kuvassa ihmisiä suunnittelemassa taimenten istutusten toteutusta.
Kuvassa veden alta kuvattu taimenen poikanen.

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755