Turun kaupunki ja Valonia istuttivat meritaimenia Turussa virtaavaan kaupunkipuro Kuninkojaan. Istutusten tarkoituksena on vahvistaa Kuninkojassa esiintyvää meritaimenpopulaatiota. Istutukset ovat osa Turun kaupungin Kuninkojan Helmi-hankkeen toimenpiteitä.

Taimenen lisääntymisestä jo havaintoja

Taimenet istutettiin Kuninkojan koskialueille mätirasioissa, joissa mädistä kehittyy kalanpoikasia. Poikaset kuoriutuvat keväällä mätirasioista ja sieltä ne siirtyvät elämään Kuninkojan koskialueille. Poikaset varttuvat purossa noin kaksi vuotta, jonka jälkeen ne vaeltavat syönnösvaellukselle Saaristomereen. Syönnösvaelluksen jälkeen meritaimenet vaeltavat takaisin Kuninkojaan lisääntymään. Aiemmin Kuninkojaan istutettujen taimenten on jo havaittu lisääntyneen Kuninkojassa luontaisesti, mutta taimenkanta tarvitsee vielä tukea istutuksista. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Kuninkojan taimenkanta olisi kokonaan luonnonvarainen. Mäti-istutusten tuloksia ja taimenkannan tilaa seurataan myöhemmin sähkökoekalastusten avulla.

Istutuksia kohdennetaan erityisesti kunnostettuihin ja luonnontilaisen kaltaisille koski- ja virta-alueille. Kuninkojalla toteutettiin koskikunnostuksia edellisen kerran viime vuoden syyskuussa. Kunnostuksia tullaan myös jatkamaan parhaillaan käynnissä olevassa kaksivuotisessa Helmi-hankkeessa.

Kuninkojaan istutettiin taimenia myös viime keväänä. Tänä keväänä poikasia istutettiin mätirasioissa noin kaksi litraa eli noin 12 000 poikasta.

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Mätirasiaa lasketaan puron koskialueelle.
Mätirasiaistutusta toteutetaan Kuninojaan.
Mätirasia sijoitettuna veden alle.