Valonia tekee Varsinais-Suomen liiton kanssa yhteistyötä maakunnan matkaketjujen kehittämiseksi. Matkaketju tarkoittaa useasta matkasta koostuvaa ketjua, kuten esimerkiksi kulkua omalla autolla juna-asemalle, junalla matkustamista suurimman osan matkasta ja lopulta siirtymistä juna-asemalta perille esimerkiksi kävellen, kaupunkipyörällä tai muulla julkisella liikennevälineellä. Raideliikenne on tehokkaan matkaketjun olennainen elementti, ja siksi paikallisjunaliikenteen saaminen takaisin Varsinais-Suomeen olisi tärkeää.

Paikallisjunaliikenteen käynnistämiseksi rataverkoston ja tarvittavien paikallisjuna-asemien on oltava kunnossa. Sen lisäksi alueen kuntien pitää pohtia, miten paikallisjunaliikenteeseen liittyvät päätökset tehdään, kuka vastaa liikenteen suunnittelusta, miten hoidetaan tarvittavat hankinnat, sekä miten tämä kaikki rahoitetaan ja miten kustannukset jaetaan. Tuore selvitys Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen organisoitumisesta tarjoaa vaihtoehtoja edellä mainittuihin haasteisiin. Selvityksen toteutti Sitowise osana EU:n Horizon 2020 -rahoitteista SCALE-UP-hanketta. Selvityksessä käytiin läpi esimerkkejä Suomesta ja muualta maailmalta, tarkasteltiin eri organisoitumismallien etuja ja haasteita, sekä arvioitiin malleja suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin.

Paikallisjunaliikenteen organisoitumiseksi löydettiin sekä lyhyen aikavälin että pidemmän aikavälin polut. Lyhyellä aikavälillä vaihtoehtoja on kaksi: junaliikenteen käynnistyminen alueella markkinaehtoisesti tai liikenne- ja viestintäministeriön järjestämänä. Markkinaehtoinen liikenne voi käynnistyä, kun operaattorilla on siihen tarvittavat luvat ja kalusto, ja kun rata ja muu infrastruktuuri sen mahdollistavat. Tällöin kunnat voisivat neuvotella operaattorin kanssa lippuyhteistyöstä ja palvelutasosta, mutta lopullinen päätäntävalta olisi operaattorilla. Toisessa lyhyen aikavälin vaihtoehdossa alueen tulisi käynnistää neuvottelut liikenteen hankinnasta liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Neuvotteluissa sovittaisiin kuntien etukäteen päättämästä palvelutasosta ja kustannusten jaosta. Tämä ratkaisu on verrattavissa Tampereen malliin.   

Pitkän aikavälin polussa alue voisi itse kilpailuttaa junaliikenteen. Tämä edellyttäisi lakimuutosta, jolla osoitetaan toimivaltaisuus jollekin viranomaistaholle. Varsinais-Suomen joukkoliikenneviranomaisena voisi toimia esimerkiksi laajennettu Föli, maakunnan liitto, ELY-keskus tai tätä varten perustettava uusi kuntayhtymä. Lakimuutos ei ole mahdoton toteuttaa, ja voi tulevaisuudessa hyvinkin tulla kysymykseen muidenkin alueiden aloittaessa paikallisjunaliikennettä.    

Esitysmuotoinen tiivistelmä selvityksestä on luettavissa Varsinais-Suomen liiton sivuilla. 

Matkaketjukokeiluja mahdollisesti jo kesän aikana

Paikallisjunaliikenteen kehittäminen tarvitsee kumppanikseen helpon saavutettavuuden juna-asemalle. SCALE-UP-hankkeessa kokeillaan liikkumisen ratkaisuja, jotka helpottavat matkojen ketjuttamista ja vähentävät oman auton käyttötarvetta. Kokeilut toteutetaan Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Uudessakaupungissa tavoitteena on löytää toimiva bussi-taksi-yhdistelmä, ja Loimaalla toivotaan yhden aseman kaupunkipyöräkokeilua. Kevään aikana selvitetään, millaisia palvelumahdollisuuksia markkinoilla on tarjota, ja tavoitteena on käynnistää kokeilut kesän aikana. Kokeilujen aikana kerätään palvelujen käyttäjiltä palautetta, jotta matkaketjuja voidaan kehittää oikeaan suuntaan. 

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515