Valonia kokeili kevään aikana kuntien ja oppilaitosten kanssa uudenlaista luonnon monimuotoisuuden vaalimisen yhteistyömallia. Turun Suomalaisen yhteiskoulun, Kaarinan ja Salon lukion opiskelijoiden ja opettajien kanssa kehitettiin ja testattiin uutta paikallista oppimisympäristöä osana Lumoa yhteistyönä: kunnat, oppilaitokset ja työllistämispalvelut luonnon monimuotoisuutta vaalimassa -hanketta.

Yhteistyön tavoitteena on lisätä kuntalaisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta yhdistämällä käytännön oppimista maastossa ja sosiaalisen median viestintää kuntien kanavissa. Kokeilussa oli mukana neljä ryhmää, joissa oli yhteensä yli sata biologian kurssien opiskelijaa. Opiskelijoille suunniteltiin yhdessä Turun, Salon ja Kaarinan kaupunkien ympäristönsuojelun kanssa talkoot oman kunnan luonnonhoitokohteissa.

Lisäksi toteutettiin maastokävelyjä yhteistyössä Perinnemaisemayhdistyksen kanssa. Asiantuntijoiden vetämät kävelyt perehdyttivät opiskelijoita luonnon monimuotoisuuteen ja perinnemaisemiin. Lukiolaiset saivat projektin aluksi koulutusta myös viestintään erityisesti kuntien somekanavien, mobiilikuvauksen ja ympäristöviestinnän näkökulmasta ja osa opiskelijoista teki kävelyiltä ja talkoista kurssityönään viestintäsisältöjä.

Kaarinan lukiolaiset torjuivat komealupiinia Voivalan kedolla

Kaarinan lukion kokonaisuus muodostui maastokävelystä Kuusiston linnanraunion alueella sekä vieraslaji komealupiinin torjunnasta Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelun ohjauksessa Voivalan kedolla. Keto on arvokas perinnemaisemakohde Kaarinan keskustan itäpuolella Nummenniityntien varressa. Vieraslaji komealupiini valtaa tilaa kedolla ja tukahduttaa arvokasta ketokasvillisuutta, joka johtaa luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, ellei lupiinia poisteta alueelta talkoovoimin. Talkoista viestittiin Kaarinan kaupungin somessa opiskelijoiden voimin. Kohde tulee jatkossakin olemaan lukion kummikohteena.

Vieraslajien poistoon tämänkaltainen yhteistyö sopii erinomaisesti: tuloksia saadaan isolla porukalla aikaan melko nopeastikin, mutta kunnilla ei välttämättä ole irrottaa siihen kylliksi resursseja. Myös opiskelijat olivat toiminnasta hyvillään:

Maastokävelyllä oppi paljon luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta konkreettisesti ja oli hienoa ja opettavaa nähdä näkyvällä tavalla hoitotoimenpiteitä ja miten maisema muuttuu niiden seurauksena. Maastokävelyltä jäi mieleen isot vanhat lahopuut ja miten ne ovat elintärkeitä luonnon monimuotoisuudelle ja varsinkin kuinka tärkeitä ne ovat hyönteisille. – Opiskelija

Opin, että luonnosta on tärkeää pitää huoli ja nauttia luonnossa olosta, koska tuollaisia paikkoja ei välttämättä ole tulevaisuudessa. – Opiskelija 

Näimme konkreettisesti, mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa ja miten sitä voi edistää. – Opiskelija

Salon lukion opiskelijat tekivät luonnonhoitotöitä Kirjolan kedolla

Salon lukion biologian kenttätyön kurssilaiset ja muita koulun opiskelijoita osallistui maastokävelyyn ja talkoisiin Kirjolan kedolla Salon Alhaisten kaupunginosassa. Kirjolan keto on ollut asutettu rautakaudelta asti ja alueelta löytyykin asutuksesta kertovia arkeofyyttejä, kuten sikoangervoa, pölkkyruohoa ja ahdekauraa. Avoimia niittyrinteitä hoidetaan vuosittain niittämällä ja raivaamalla, jotta kasvilajisto säilyy elinvoimaisena eikä alue kasva umpeen. Talkoopäivänä niittyä haravoitiin, roskia kerättiin ja vesakkoa raivattiin. Opiskelijat tekivät aiheesta viestintäsisältöjä Salon kaupungin Facebookiin ja Instagramiin. Kirjolan keto on kävelyetäisyydellä Salon lukiosta, joten alueesta voisi tulla lukion kummikohde.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijat torjuivat jättipalsamia ja ennallistivat kaupunkipuro Kuninkojaa

Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukiosta oli mukana kaksi opiskelijaryhmää. Molemmat ryhmät tutustuivat Juhannuskukkulan kallioketoon, joka on kansallisestikin merkittävä perinnebiotooppi. Köydenpunojankadulla Logomon vieressä sijaitseva katajainen kukkula kätkee sisäänsä yli 250 kasvilajia. Luonnonhoitotöihin ryhmät pääsivät torjumaan vieraslaji jättipalsamia ja ennallistamaan kaupunkipuro Kuninkojaa koskialueella Suikkilassa Valonian ja Turun kaupungin ympäristönsuojelun asiantuntijoiden johdolla. Viestintäsisältöjä voi nähdä kesän aikana Turun kaupungin somekanavissa.

Opiskelijoille aukesi ihan uusi maailma maastotöissä. Asiantuntijat olivat paikalla kertomassa työstä: mikä kohde on kyseessä, mitä siellä tehdään ja miksi, ja mihin kaikki kytkeytyy. Koulut pääsivät mukaan yhteistyöhön monen eri toimijan kanssa. Tällainen yhteistyön voima on lukiolaisten tärkeää ymmärtää. – Opettaja 

Lumoa yhteistyönä -hanketta on tehty tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten, työllisyyspalvelujen ja kuntien kanssa. Se on vaatinut paljon yhteistyötä eri toimijoiden kesken, mutta kaikki ovat myös saaneet siitä uudenlaista näkökulmaa. Lukioiden kanssa on suunniteltu, miten malli mukautuu opetussuunnitelmaan. Ammattiopisto Livian kanssa on pohdittu ammatillisen opetuksen näkökulmaa ja millä tavalla opiskelijat voivat esimerkiksi omassa opintopolussaan hyödyntää viestintäkoulutuksia, joita hankkeessa testattiin. Salossa työllisyyspalveluilla ja kaupungilla on jo hyvä yhteistyö Helmi-kohteiden hoidossa, ja tämän projektin avulla haluttiin tarjota syvempää perehdytystä luonnonhoitotöiden taustoittamiseen.

Esimerkkejä opiskelijoiden tekemistä Instagram-tarinoista.

Lukiolaisryhmä maastokävelyllä keväällä
Kaksi lukiolaista työn touhussa virtavesikunnostuksissa vierittämässä isoa kiveä puroon.
Kaksi lukiolaista haastattelee kavereitaan somesisältöjä varten kalliolla aurinkoisena päivänä
Lukiolainen poistaa vesakkoa kedolla oksasaksilla

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083