Valonian vesiensuojelun ja vesihuollon kuntayhteistyö on laajentunut, kun mukaan lähtivät myös Aura, Koski Tl, Mynämäki, Pöytyä ja Taivassalo. Yhteistyön laajentumisen ansiosta Valonia pystyy entistä paremmin palvelemaan kuntia ja kuntalaisia vesiensuojelun ja vesihuollon tehtävissä. Valonian vesiensuojeluhankkeita kohdennetaan vesiyhteistyössä mukana olevien kuntien alueelle muun muassa tarjoamalla kiinteistökohtaista hajajätevesineuvontaa sekä vesiensuojeluneuvontaa.

Valonia tukee yhteistyökuntia monipuolisesti vesiasioissa

Valonian virtavesihankkeissa parannetaan Varsinais-Suomen virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti uhanalaisten vaelluskalojen elinympäristöjä. Lisäksi pyritään innostamaan paikallisia toimijoita vesiensuojelutyön toteuttamiseen ja parantamaan ihmisten tietoisuutta ympäristön tilasta. Virtavesihankkeissa on tehty jo usean vuoden ajan konkreettista vesiensuojelutyötä pienvesiluonnon hyväksi.

Paikalliset vesiensuojeluyhdistykset tarvitsevat usein apua vesistökunnostusten suunnitteluun, rahoituksen hakemiseen ja hankehallinnointiin. Valonia voi auttaa vesiensuojeluyhdistyksiä alkuun suunnittelutyössä sekä avustaa mahdollisessa toimien hankkeistamisessa sekä rahoituksen hakemisessa. Lisäksi Valonia toteuttaa tilauksesta erilaisia vesiluontoon liittyviä selvityksiä.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan ilmiö-oppimista ja asiakokonaisuuksien nivomista useiden oppiaineiden sisältöön. Veteen ja vesistöihimme liittyy monia aihealueita, joita Valonia haluaa tuoda esiin koululaisten ympäristökasvatuksessa. Valonialla on myös mahdollisuus osallistua yhteistyökuntien peruskoulujen yksittäisiin ympäristöpäiviin vesiteemaisella opetuksella.

Jätevesilainsäädännön määräajan päättyminen näkyy jätevesineuvonnan vilkastumisena

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke mahdollistaa Valonian tarjoaman jätevesineuvontapalvelun lokakuun loppuun asti. Jätevesijärjestelmän uusimisvelvoite ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöillä päättyy lokakuun lopussa ja useat kiinteistöjen omistajat ovat vasta nyt heränneet pohtimaan, miten jätevedet tulisi kiinteistöllä käsitellä. Varsinais-Suomessa jätevesiremontin tarve koskee noin 6500 kesämökkiä ja 2900 vakituisesti asuttua kiinteistöä. Vaikka ensisijaisesti viemäriverkoston ulkopuolisen alueen jätevesiä käsittelevän ympäristönsuojelulainsäädännön neuvonnasta vastaavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, voi puolueettomia jätevesineuvoja kysyä myös alueellisilta neuvontahankkeilta. Jätevesineuvonnan kysyntä onkin ollut ennätyksellisen vilkasta kevään ja kesän aikana. Neuvontatiedusteluita ja -käyntipyyntöjä on tullut jo useampi sata. Yhteistyössä kuntien kanssa järjestettiin kesäkuussa jätevesi-iltojen sarja, joihin osallistui yhteensä yli 350 kuntalaista. Jätevesi-iltoja jatketaan vielä syksyllä. Lisäksi jätevesineuvojan voi pyytää omaan tilaisuuteensa esimerkiksi vesiensuojelu- tai kyläyhdistyksen kokoukseen kertomaan jätevesien oikeaoppisesta käsittelystä.

Valonian vesiasioiden kuntayhteistyö vuosina 2017–2020 kattaa haja-asutuksen jätevesineuvonnan lisäksi laajemmin vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin liittyviä palveluja. Vesiyhteistyökuntia ovat: Aura, Koski Tl, Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Ihmisiä katsomassa jätevesijärjestelmää
Kuva: Katariina Yli-Heikkilä