Valonia on kuluneen syksyn aikana vahvistanut Varsinais-Suomen kunnille sekä asukkaille suunnattavaa neuvontaa ja tukea energia- ja ilmastoasioissa Energiaviraston rahoituksella. Kuntien aktivoitumista tarvitaan kipeästi: vain kolme varsinaissuomalaista kuntaa on toistaiseksi liittynyt kauden 2017–2025 energiatehokkuussopimukseen (KETS). Uuteen sopimuskauteen liittyminen onkin yksi syksyn ajankohtaisia asioita ja Valonian toiveena on, että ainakin edellisellä sopimuskaudella mukana olleet kahdeksan kuntaa uusivat sopimuksensa. Valtakunnallisesti KETS-sopimuksen tavoitteeksi on asetettu, että 75 % väestöstä asuu sopimuskunnan alueella vuoden 2018 loppuun mennessä. Varsinais-Suomessa ei kyseistä kattavuustavoitetta näillä näkymin saavuteta. Uusien kuntien liittyminen mukaan olisi tärkeä askel kohti hiilineutraaliutta.

Osassa kunnista on kuitenkin aktivoiduttu maakunnan hiilineutraaliuden tavoittelussa: kolme uutta kuntaa valmistelee liittymistä Hinku-kuntien verkostoon. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tällä hetkellä Hinku-kuntia on Varsinais-Suomessa viisi.

Verkkotapaamisten sarja käynnistyi Vehmaan hirsikouluhankkeen esittelyllä – tallenne kuunneltavissa

Kunnille suunnattavia toimenpiteitä on suunniteltu kuntien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Lokakuussa käynnistettiin kuntien teknisen sektorin työntekijöille suunnattu verkkotapaamisten sarja vastaamaan kuntien toiveeseen yhteistyön tiivistämisestä. Ensimmäisessä verkkotapaamisessa 24.10. Vehmaan kunnanjohtaja Ari Koskinen ja vs. tekninen johtaja Antti Heinonen esittelivät Vehmaan hirsikoulun rakennuttamisprosessin onnistumisia ja haasteita. Mielenkiintoinen keskustelu tallennettiin ja on nyt kuunneltavissa Valonian soundundcloud-tilillä. Seuraava verkkotapaaminen on suunnitteilla loppuvuodelle. Mikäli mielessäsi on sopiva aihe, josta haluaisit kertoa tai kuulla, ota yhteyttä!

Energiailloissa käytännön vinkkejä kuluttajille

Kuluttajille on syksyn aikana järjestetty energiailtoja, joissa on käsitelty energia-asioita yksilöiden ja kotitalouksien näkökulmasta. Tilaisuuksissa käsitellään muun muassa aurinkosähkön hankintaa, erilaisia lämpöpumppuratkaisuja, kodin energiankäyttöä, energiansäästömahdollisuuksia ja sähköautojen latausta. Syys-marraskuun aikana iltoja on järjestetty Paraisilla, Marttilassa, Maskussa ja Raisiossa. Energiaillat ovat kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia.

Mikäli energiailtaan ei ole mahdollisuutta osallistua, saa energianeuvontaa myös sähköisesti. Valtakunnallinen Kuluttajien energianeuvonta vastaa kysymyksiin arkisin Facebookin Asiaa energiasta -sivulla. Myös Valonian asiantuntijat vastaavat kuluttajien energiakysymyksiin.