Ympäristöministeriö on avannut erityisavustushaun kunnissa tehtäviin elinympäristöjen tilan parantamiseksi tähtääviin konkreettisiin kunnostushankkeisiin ja niitä tukeviin inventointi- ja suunnittelutöihin. Kunta-Helmi -avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille maille soilla, metsissä, perinneympäristöissä, pienvesissä ja rannoilla sekä lintuvesillä ja kosteikoilla. Hankkeet toteuttavat ympäristöministeriön asettaman Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteita luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.

Webinaarissa pohdittiin yhdessä hakuun sopivia kunnostuskohteita

Valonia järjesti 29.5. Varsinais-Suomen kuntien edustajille webinaarin Helmi-elinympäristöohjelmasta ja sitä tukevan Kunta-Helmi haun teemoista. Webinaariin osallistui edustajia 14 Varsinais-Suomen kunnasta. Webinaarin tavoitteena oli aktivoida maakuntamme kuntia suunnittelemaan luonnonhoitohankkeita ja hakemaan niihin avustuksia Kunta-Helmistä.

Kunnilla on paikallisesti merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden edistäjänä ja suunnannäyttäjänä sekä elinympäristökadon pysäyttäjänä. Nyt avoinna olevan haun teemat ovat soiden ennallistaminen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito, perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito, metsäisten elinympäristöjen hoito sekä pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen. Webinaariin osallistuneiden kuntien edustajat olivat erityisen kiinnostuneita perinneympäristö- ja lintuvesiteemoista, joista webinaarissa kuultiinkin ELY-keskuksen edustajien alustukset. Webinaarin lopuksi keskusteltiin kuntien kesken sopivista kunnostuskohteista ja sovittiin hankesuunnittelun jatkotoimista.

Katso webinaarin tallenne ja materiaalit

Valonia auttaa kuntia hankesuunnittelussa

Kunta-Helmi avustusta voivat hakea kunnat ja sitä voi saada ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Hankeideoinnissa ja hankehakemusten suunnittelussa Valonia auttaa ja tukee Varsinais-Suomen kuntia ja haun avauduttua Valonian asiantuntijat ovatkin jo ottaneet yhteyttä kuntiin hankehakuun liittyen. Myös kunnat ovat ovat olleet kiinnostuneita tarjolla olevista avustuksista ja Valonia on myös avustanut muun muassa Turun ja Paimion kaupunkien hankesuunnittelussa ja jatkaa kesän aikana yhteistyötä eri kuntien kanssa.

Ympäristöministeriö kannustaa kuntia muodostamaan alueellisia yhtymiä yhteisten hankkeiden suunnitteluun ja suunnittelemaan useita teemoja yhdisteleviä hankkeista, joissa kunnostustoimilla hyödytetään laajoja ekologisia kokonaisuuksia. Myös näissä hankeyhteistöissä Valonia voi avustaa kuntia ja olla myös hankekumppanina. Valonian tavoitteena on edistää useita hanketeemoja ja useiden kuntien alueille ulottuvia yhteistyöhankkeita, jotka myös kehittävät uusia toimintamalleja kuntien työhön, joka tähtää luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Kunta-Helmi avustushaku on käynnissä 31.8.2020 asti. Vuonna 2020 Kunta-Helmiin varattu määräraha, yhteensä noin 3 miljoonaa euroa, on käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka. Etusijalla ovat toukokuun 2021 loppuun mennessä toteutettavat hankkeet, koska Kunta-Helmiä on tarkoitus rahoittaa myös tulevina vuosina tänä vuonna saadun kokemuksen perusteella. Lisätietoja Helmi-ohjelmasta ja Kunta-Helmin hakumateriaalit löytyvät täältä.

Hausta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä joko ELY-keskuksien ja ympäristöministeriön tai Valonian asiantuntijoihin. Valonia voi toimia myös kokoonkutsujana useamman kunnan hankeideoinnissa.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Kuva Järven kosteikosta Salossa
Metsäinen laidun Laitilassa