Kävelyn ja pyöräilyn investointitukea kunnille

Traficom jakaa valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joissa parannetaan arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita sekä houkuttelevuutta. Haettavissa on yhteensä 28,5 miljoonaa euroa ja yksittäinen avustusmäärä on enintään 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Hakemuksia voi jättää 31.8.2021 klo 16.15 asti.

Hakemuksissa on erittäin tärkeää huomioida korkea laatutaso ja hankkeiden tulisi noudattaa pyöräliikenteen uusia suunnitteluohjeita. Hakemuksen teon tueksi Väyläviraston verkkosivuilta voi käydä katsomassa suunnitteluohjeesta järjestetyn koulutuksen nauhoitteen ja muita materiaaleja.

Myös pyöräilykuntien verkoston järjestämästä Pyöräliikenteen investoinnit kunnissa -seminaarista voi hakea vinkkejä hakemuksen tekoon. Esityksissä on muun muassa Traficomin omia näkemyksiä hakuprosessiin liittyen.

Valtionavustusta pyöräilyn EuroVelo 10 -reitin merkitsemiseen

EuroVelo on Euroopan laajuinen hanke, jonka tavoitteena on lähes 90 000 kilometriä pitkän Eurooppaa halkovan pyöräreitin perustaminen. Suomen neljästä reitistä on lähdetty ensimmäisenä kehittämään EuroVelo 10 -reittiä, joka lähtee Helsingistä itään kohti Vironlahtea ja edelleen Pietariin sekä länteen rannikkoa myöten Tornioon ja edelleen Ruotsiin.

Reitin varrella olevien kuntien kannattaa hakea tukea, sillä pyörämatkailu lisää tulevaisuudessa tuloja, elinkeinomuotoja sekä työpaikkoja. Reitin merkintöjen yhteydessä voidaan parantaa myös seudullisten sekä kunnan sisäisten pyöräreittien merkintöjä. Avustusmäärä on enintään 50 % opasteiden hankinta- ja asentamiskustannuksista ja sitä voi hakea 28.2.2022 asti.

Kävelyn ja pyöräilyn investointitukea sekä EuroVelo10 -reitin merkitsemisen avustusta voi hakea Traficomin sivuilta.

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525