Kiinnostus aurinkosähkön hankintaan kasvaa edelleen ja aurinkovoimaloissa tuotetun sähkön määrä kasvaa vuosittain noin kaksinkertaiseksi. Energiaviraston verkkoyhtiöiltä kokoaman tiedon mukaan sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkötuotannon kapasiteetti kasvoi 82 prosenttia vuosina 2017–2018. Aurinkosähkön osuus sähkön pientuotannosta on noin 60 prosenttia ja sähkön pientuotanto vastaa kokonaisuudessaan runsasta yhtä prosenttia Suomen sähkön kokonaistuotantokapasiteetista.

Myös kunnat ovat kiinnostuneet aurinkosähköstä. Valonia järjesti aurinkosähkön hankintafoorumin varsinaissuomalaisille kunnille ja yrityksille 4.12.2019 Maskussa. Tilaisuudessa oli osallistujia seitsemästä kunnasta ja useasta aurinkosähköä tarjoavasta yrityksestä. Hankintafoorumi toteutettiin osana ELLE -hanketta ja alueellista KEINO-työtä.

Aurinkovoiman hankinnan uudet vaihtoehdot

Perinteinen tapa hankkia aurinkosähköä kunnan kiinteistöön on kertainvestointi, kertoi Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskuksesta. Oma voimala ei ole kuitenkaan ainoa vaihtoehto, sillä uutena palveluna on markkinoille tullut PPA -malli (Power Purchase Agreement), joka on pitkäaikainen sähkön ostosopimus. Siinä sähkönkäyttäjä sopii ostavansa sähköntuottajalta tietyn määrän sähköä sopimuksen mukaiseen hintaan esimerkiksi 10–20 vuoden ajan. Aurinkovoimalan omistus säilyy sopimuksen ajan sähkönmyyjällä, joka rakennuttaa asiakkaan kiinteistöön aurinkosähköjärjestelmän. Myyjä vastaa siitä, että järjestelmä toimii ja tuottaa sähköä. Kunta tekee tarjouskyselykierros avaimet käteen -periaatteella perustuen voimaloiden sähkön myyntihintaan (€/MWh tai snt/kWh) halutulle sopimusajalle.

Parhaillaan on käynnissä Kuntahankintojen puitejärjestely aurinkosähköjärjestelmien hankinnasta. Siinä aurinkovoimaloita toimitetaan Avaimet käteen -periaatteella, niillä on sama hinta ja toimittaja koko maassa. Hankinnan voi tehdä kertaostona tai kuukausiveloitusmallilla. Puitesopimukseen voi vielä liittyä marraskuuhun 2020 saakka. Lue lisää Kuntahankintojen sivulta!

Hansel on laatimassa jatkoa Kuntahankintojen sopimukselle. Tuleva sopimusmalli DPS (Dynamic Purchasing System) on sähköinen hankintamenettely, joka on avoinna kaikille soveltuville tarjoajille koko kestonsa ajan. Sopimusmalli huomioi aikaisempaa paremmin alan kehittymisen ja on puitejärjestelyä joustavampi toimittajille ja asiakkaille. Asiakkaan tai toimittajan ei tarvitse liittyä DPS:ään etukäteen. Hansel arvioi hankinnan kokonaisvolyymin etukäteen ja juuri nyt kartoitetaan asiakkaiden tarpeita, jotta hankinnan kokonaisvolyymiä voitaisiin arvioida. Kiinnostuneiden kuntien toivotaan lähettävän arvioita omista tulevista hankintatarpeistaan. Ennakkoilmoituksen löydät täältä.

Tavoitteena on, että sopimus on valtionhallinnon käytössä 1.4.2020, kunnissa marraskuussa 2020.

Dokumentaatiosta tulee huolehtia

Tutkimusvastaava Samuli Ranta Turun AMK:sta toi terveisiä tilaisuuteen tutkimustuloksista ja hyvistä hankintatavoista. Esimerkiksi voimalan mitoituksessa perustavoitteeksi kannattaa asettaa 70–80 % omakäyttöaste. Suurempi omakäyttöaste alimitoittaa voimalan, kun taas alle 50 % omakäyttöaste nostaa tuotetun sähkön kustannuksia.

Kun kunta kilpailuttaa aurinkovoimalaa, on hyvä tarkistaa asennustapa. Laadukkaat kaapeliasennukset ovat pitkäikäisiä ja paloturvallisia ja materiaalien yhteensopivuus takaa pitkän häiriöttömän käyttöiän. Verkkoon kytketyistä aurinkosähköjärjestelmistä on julkaistu ohjekortti kesäkuussa 2019 (RT 103076 / ST 55-32). Ohje on kehitetty osana SOLARLEAP Varsinais-Suomi -projektia.

RT/ST ohjeissa on tiivistelmät esimerkiksi dokumentaatiosta ja käyttöönottokatselmuksen vaatimuksista (Standardi SFS-EN 62446-1). Esimerkiksi suunnitteludokumentin pitää olla laadittu niin, että jokainen yksittäinen laite on helposti löydettävissä järjestelmästä. Jos dokumentointi on puutteellinen, ensimmäiset ongelmat tulevat vastaan jo käyttöönottokatselmuksessa. Puutteen vaikeuttavat myös voimalan huoltoa ja ylläpitoa. Kunnan on siis syytä kirjata dokumentointi ja käyttöönottokatselmus tarjouspyyntöön.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995