Kunnat kaipaavat yhteistyötä, esimerkkejä ja vertaistukea ilmastotyönsä edistämiseen. Tämä ilmeni 19 varsinaissuomalaisen kunnan ja Valonian yhteisessä ilmastotapaamisessa maaliskuun lopulla. Verkkotapaaminen oli monelle osallistujalle mieluisa ja odotettu. Kahden ja puolen tunnin aikana ehdittiin esitellä ja keskustella tuoreesta Varsinais-Suomen ilmastotiekartasta, kuulla kuntien kuulumisia ilmastotyöstä sekä pohtia ilmastotyön johtamista, käytännön toimenpiteitä ja seurannan työkaluja.

Haasteista huolimatta ilmastotyö etenee ympäri maakuntaa

Kunnat jakoivat kukin kaksi ilmastotyön onnistumista ja kaksi haastetta. Moni kunta on laatinut tai aikeissa laatia itselleen ilmasto-ohjelmaa, jonka myötä ilmastotoimia tuodaan aiempaa tavoitteellisemmalle tasolle. Muutama kunta harkitsee myös liittymistä kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS). Suurin osa mainitsi onnistumisena kauko- tai aluelämmön tuottamisen uusiutuvalla energialla. Yhä useampi kunta kilpailuttaa ja hankkii uusiutuvaa sähköä ja myös aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu omiin kiinteistöihin. Samanaikaisesti pyritään pois öljyn käytöstä.

Liikkumisen osalta hyviä uutisia ovat erilaiset kävely- ja pyöräliikenteen kehittämiskohteet sekä joukkoliikenteen suunnitelmat. Sen sijaan sähköautojen latauspisteiden hankkiminen koetaan osittain haasteeksi etenkin nopeiden latauspisteiden osalta.

Ilmastojohtaminen koetaan kunnissa haastavaksi. Vähäisillä henkilöresursseilla ei koeta saatavan riittävästi aikaan koko kunnan päätöksenteossa. Tärkeää olisikin saada kaikki toimialat mukaan ja kytkeä ilmastotyö kiinteästi kuntastrategiaan. Hyviä esimerkkejä pitkäjänteisen ilmastotyön toteuttamisesta ovat muun muassa Turku, Mynämäki ja Laitila. Turulla on isona kaupunkina toisenlaiset mahdollisuudet käynnistää ja organisoida ilmastotyötä poliittisen tuen turvin. Mynämäki on Hinku-kuntana aktivoinut kuntalaisia ilmastotekoihin esimerkiksi energiakävelyiden avulla. Laitilassa puolestaan tekijäjoukko on kasvanut, sillä kaupunkiin on perustettu Hinku-työryhmä, jossa kaikki toimialat ovat edustettuina. Useissa kunnissa panostetaan entistä vahvempaan ilmastoyhteistyöhön myös alueella toimivien yritysten kanssa.

Käytännön toimenpiteiden suunnittelussa ilmastonäkökulmasta kunnissa on vielä paljon tekemistä. Haasteena koetaan asukkaiden mukaan saaminen, viestintä ja luontopohjaiset ratkaisut. Päästökehityksen seurantaa ei koeta kaikilta osin selkeänä ja eri toimenpiteiden vaikutusten arviointiin kaivataan indikaattoreita ja mittareita.

Ilmastotapaamiset jatkuvat

Tilaisuudessa kerätyssä palautteessa ilmastotoapaamisille toivottiin jatkoa, sillä tilaisuus koettiin oivaksi väyläksi vaihtaa kuulumisia ilmastotyön tiimoilta. Erityisesti kunnat kaipaavat keskustelua sekä kokemusten, esimerkkien ja hyvien käytäntöjen jakamista. Myös koulutukset esimerkiksi hiilinieluista, liikkumisen ratkaisuista ja hankeavustuksista niin työntekijöille kuin luottamushenkilöillekin ovat toivottuja.

Valonian näkökulmasta tilaisuus tavoitti ilahduttavan laajan joukon alueen kuntia. Aktiivisten kuntien kanssa on mielekästä ja inspiroivaa tehdä yhteistyötä sekä auttaa kuntia tukemaan toisiaan ja löytämään yhdessä toimivia ratkaisuja ilmastohaasteisiin. Valonian asiantuntijoihin voi olla yhteydessä, mikäli ilmastotyön toteutukseen tai esimerkiksi rahoituksen hakemiseen kaivataan neuvoja tai tukea.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Anna von Zweygbergk

ilmastoasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117