Varsinais-Suomi on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta, mutta tutkimusten mukaan olemme kaukana tavoitteesta. Ilmastoratkaisujen maakunta -seminaari kokosi laajan joukon eri alojen asiantuntijoita ja ilmastoratkaisuista kiinnostuneita Turkuun 23.10. keskustelemaan siitä, kuinka voimme rakentaa Varsinais-Suomesta vastuullisen ja resurssiviisaan maakunnan. Iltapäivän aikana kuultiin jo toteutetuista ilmastoratkaisuista sekä keskusteltiin yksityisen ja julkisen sektorin rooleista ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävässä työssä. Tapahtuman pääjärjestäjät olivat Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valonia.

Tiedolla ja toimintamalleilla kohti ilmastovastuullisuutta

Tilaisuuden avasi Pöytyän kunnan nuorisovaltuutettu Ada Nymanin puheenvuoro. Nyman peräänkuulutti yhteisvastuullisuutta ja ilmastonäkökulman huomioimista kaikessa päätöksenteossa.

Useat tapahtuman puhujista painottivat luotettavan tiedon tärkeyttä. Sekä julkisilla että yksityisillä toimijoilla on oma velvollisuutensa sekä tiedon ja ratkaisujen jakamisessa että hyödyntämisessä. Tieto oman toiminnan muutosten vaikutuksista voi motivoida myös tavallista ihmistä. Kuluttajien valinnoissa kuitenkin myös hinnoittelulla on suuri merkitys. Ari Nissinen Suomen ympäristökeskuksesta avasi yhteiskunnan toimintamalleja, joilla voitaisiin vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillintää. Näitä olivat muun muassa verotukselliset ratkaisut sekä tehokkaat tuet, kuten energiaremonttien investointituet taloyhtiöille ja kotitalousvähennysten laajennukset korjauspalvelutoimintaan ja energiaremontteihin.

Ilmastoratkaisuista voi syntyä taidetta ja kannattavaa liiketoimintaa

Varsinais-Suomella on mahdollisuus olla kokoaan suurempi kehittämällä osaamista ja uusia ratkaisuja, joita voidaan viedä myös muualle. Sampo Seppänen Suomen Yrittäjistä listasi tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiksi esimerkiksi energiasektorin, kiertotalouden sekä kulutustottumusten palveluvaltaistumisen. Tilaisuudessa kuultiin yritysten esimerkkejä jo toteutetuista ratkaisuista, joilla yrityksen hiilijalanjälkeä on onnistuttu pienentämään. Myös kuluttajakentän todettiin muuttuneen, sillä moni kuluttaja osaa jo vaatia yrityksiltä vastuullisuutta. Todennäköisimmin kysyntä vastuullisille tuotteille ja palveluille kasvaa tulevaisuudessa entisestään.

Vaikka tietoja ja ratkaisuja jo löytyy, muutos on ollut toistaiseksi hidasta. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtajan Juha Kaskisen mukaan syitä tähän ovat muun muassa tiukassa istuvat tottumukset, normien muuttumisen hitaus sekä pelko tehdä investointeja epävarmassa maailmassa. Myös ilmastonmuutoksen hillinnän edellyttämä monitieteisyys on haaste. Keskusteluissa tuotiin esiin, että muutoksen toteuttamiseen tarvitaan sekä rohkeutta että kokonaisvaltaista näkökulmaa. Uusia näkökulmia sekä työkaluja hämmennyksen kohtaamiseen ja muiden innostamiseen voi kuitenkin löytää eri puolilta – esimerkiksi taiteesta, kuten Koneen Säätiön Saaren kartanon toiminnanjohtaja Leena Kela totesi.

Salla Murmann

Salla työskenteli Valoniassa projektiasiantuntijana marraskuuhun 2021 saakka. Nykyään hän toimii Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelijana.