Varsinais-Suomessa on käynnistetty Hiilipelto-viljelijäryhmiä, joiden tavoitteena on jalkauttaa tiloille tutkittua tietoa ja parhaita käytäntöjä ilmastokestävästä maataloudesta pienryhmäneuvonnan avulla. Hiilipelto-porukkaan kootaan yhteen viljelijät, neuvojat, tutkijat ja muut asiantuntijat. Viljelijöiden kiinnostuksen ja tilojen lähtökohtien mukaan ryhmissä perehdytään esimerkiksi hiilensidontaan, maan kasvukunnon parantamiseen, pellon vesitalouteen ja sadontuottokykyyn sekä niiden taloudellisiin vaikutuksiin. Ryhmät tapaavat kahdeksan kertaa noin kolmen kuukauden välein syksyyn 2024 asti. Pienryhmäneuvontaa toteutetaan osana Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hanketta.

Pienryhmissä vaihdetaan kokemuksia ja seurataan toimenpiteiden vaikutuksia yhdessä

Pienryhmien toiminta käynnistettiin Ammattiopisto Liviassa Tuorlassa pidetyllä yhteisellä aloitustapaamisella, jonka aiheena oli tilojen hiilikartoitus ja lähtökohdat. Lokakuussa käynnistetyissä kahdessa pienryhmässä on yhteensä 22 tilaa eri puolilta Varsinais-Suomea – monipuolisesti erikokoisia tiloja kasvituotannosta eläintuotantoon ja tavanomaisesta luomuun. Molemmissa ryhmissä on omat seurantatilat, joille tehtiin syksyllä NIR-analyysit kahdelta tai kolmelta viljelijän valitsemalta lohkolta. Erityisesti näille lohkoille kohdistetaan toimenpiteitä, joiden vaikutuksia seurataan ja analysoidaan yhdessä ryhmän kanssa hankkeen aikana. Näiden lisäksi ryhmissä on mukana Ammattiopisto Livian Tuorla Farm ja Novidan Loimaan koulutila, jotka toimivat osallistujien yhteisinä kohtaamis- ja oppimispaikkoina.

Ei ollut mitään ennakko-odotuksia. Oli kyllä erittäin positiivinen yllätys tämä eka kerta ja odotan jo seuraavaa. -Viljelijän palaute pienryhmien aloituksesta

Hyvät vetäjät ja muutenkin mielenkiintoista porukkaa ja asiaa. -Viljelijän palaute pienryhmien aloituksesta

Ilmoittaudu mukaan Hiilipelto-pienryhmään 28.2. mennessä

Viljelijöitä etsitään nyt mukaan maaliskuussa käynnistyvään kolmanteen ryhmään. Mukaan mahtuu noin kymmenen tilaa ja tapaamisia suunnitellaan ilmoittautuneiden toiveiden mukaan. Pienryhmissä käydään läpi esimerkiksi hiilikartoitusta, viljelysuunnittelua, Lumovesi-, Ympäristökioski- ja muita tilan suunnittelutyökaluja, maan viljavuutta ja rakennetta, vesienhallintaa sekä hiililaskentaa ja ympäristötoimien taloudellisia vaikutuksia. Voit myös ilmoittautua ryhmän seurantilaksi! Ryhmään otetaan yksi seurantatila, joka saa yhteisen toiminnan lisäksi ProAgrian asiantuntijoilta tilakohtaista neuvontaa ja laajoihin maaperäanalyyseihin perustuvia kohdennettuja neuvoja ja toimenpide-ehdotuksia omalle tilalle.

Pienryhmäneuvonnan esite, PDF

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083