Valonia järjesti kevään aikana Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen kirjastoille koulutuksen, jonka tavoitteena oli tarjota kirjastojen työntekijöille työkaluja kiertotalouden hyödyntämiseen kirjaston palveluiden markkinoinnissa ja viestinnässä sekä ideoita pajatoiminnan kehittämiseen.

Kirjasto kiertotalouden vauhdittajana

Koska kirjastojen toiminta perustuu lainaamiseen ja yhteiskäyttöön, ovat kirjastot erinomainen, kaikille tuttu esimerkki kiertotalouden toimintalogiikasta. Ensimmäisessä koulutuksessa määriteltiin kirjaston roolia kiertotalouden edistäjänä ja ideoitiin, kuinka tätä voitaisiin nostaa selkeämmin esille kirjastojen viestinnässä. Kiertotaloutta voi tuoda viestinnässä esiin luontevimmin kirjaston toiminnan ja palveluiden markkinoinnin yhteydessä. Kotikunnan ilmastyön tukeminen ja tiedon jakaminen ovat myös hyviä näkökulmia kirjastojen kiertotalousviestintään.

Työpajassa ideoina nousi muun muassa viestinnän vahvistaminen kirjaston lainattavien esineiden osalta. Kirjastoissa on laivattavana runsaasti erilaisia esineitä, kuten lautapelejä, roskapihtejä ja soittimia. Monesta kirjastosta saa lainata urheiluvälineitä ja muun muassa Turun kaupunginkirjastosta voi lainata kausikortteja teatteriesityksiin ja urheilutapahtumiin.

Toisen koulutuksen teemana oli kirjastoissa yleistyvä pajatoiminta, jonka kautta erilaiset työkalut ja laitteet ompelukoneesta 3D-tulostimiin ovat kirjaston tiloissa asiakaiden käytössä. Työpajassa pohdittiin, mitä pajatoimintaa käynnistäessä kannattaa ottaa huomioon ja minkälaisia palveluita ja tapahtumia pajoissa voidaan toteuttaa. Osallistujat kuulivat kokemuksia pajatoiminnasta Espoon kirjastosta. Lisäksi Rauman kirjastolta kuultiin kokemuksia ruokahävikkijääkaapin pitämisestä kirjaston tiloissa.

Turun kiertotalouden tiekartta julkaistaan syksyllä

Turku tavoittelee resurssiviisautta vuoteen 2040 mennessä ja hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä. Kiertotalouskoulutukset kirjastoille järjestettiin osana Circular Turku -hanketta, jossa vuoden 2019 syksystä on työstetty Turun resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekarttaa. Tiekartta on valmisteltu yhteistyössä alueen toimijoiden ja Sitran sekä kuntien ja alueiden globaalin kestävän kehityksen järjestön ICLEI:n kanssa. Tiekarttaa on ollut työn alusta lähtien työstämässä noin 200 eri toimijaa muun muassa erilaisissa työpajoissa ja ohjausryhmätyöskentelyn kautta. Tierkartta on luontevaa jatkoa Valonian, Varsinais-Suomen liiton, Turun kaupungin ja Sitran vuonna 2017 yhteistyössä laatimalle maakunnalliselle kiertotalouden tiekartalle. Turun tuoretta tiekarttaa varten tehtiin mittavia selvityksiä kiertotalouden nykytilasta alueella. Nämä jo itsessään antoivat arvokasta päivitettyä tietoa alueen tilanteesta. Selvitystyöstä voi lukea tarkemmin Turun kaupungin verkkosivuilta. Tiekarttatyöhön kytkeytyvät myös reilu siirtymä, luonnon monimuotoisuus sekä 1,5 asteen mukainen elämä.

Tiekartta on jaettu viiteen painopistealueeseen, joita ovat resurssiviisas energiajärjestelmä, ruokajärjestelmä, vesijärjestelmä sekä resurssiviisas liikkuminen ja rakentaminen. Valonia on ollut mukana suunnittelemassa ja viimeistelemässä kaikkien painopistealueiden sisältöjä ja toimenpiteitä ja Valonian asiantuntijoita on osallistunut teemojen asiantuntijaryhmiin. Valonialla ja Varsinais-Suomen liitolla on myös ollut edustusta hankkeen ohjausryhmässä. Turun tiekarttatyötä on pyritty kytkemään mahdollisimman tehokkaasti osaksi Valonian muuta työtä ja prosessista onkin saatu synergiahyötyjä muun muassa Varsinais-Suomen ilmastotiekartan laatimiseen liittyen sekä esimerkiksi resurssiviisaan rakentamisen teemassa. Tähän liittyen Valoniassa on viimeisen vuoden aikana tehty selvitys kiertotalouden potentiaalista rakentamisessa Lounais-Suomessa ja järjestetty Kiertotalous rakentamisessa -webinaarisarja.

Tiekartta etenee viimeisiin hyväksymisvaiheisiinsa kesän ja syksyn aikana, jonka jälkeen kokonaisuus julkaistaan. Parhaillaan Valoniassa pohditaan parhaita tapoja tiekartan toimeenpanon vauhdittamiseksi ja hyötyjen levittämiseksi myös muihin kuntiin.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen