Circular Turku -hankkeen tiekarttatyö Turun alueella on täydessä vauhdissa ja tässä vaiheessa onkin hyvä hieman esitellä työn etenemistä. Hankkeen ensimmäinen vaihe alkoi syksyllä 2019 ja nyt työn alla on tehdä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa suunnitelma siitä, mihin alueella tulisi panostaa, jotta tavoitteet resurssiviisaasta yhteiskunnasta toteutuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteiskuntaa ilman päästöjä ja jätettä sekä luonnonvarojen kestävää kulutusta. Tiekartan on tarkoitus valmistua kevään 2021 kuntavaaleihin mennessä.

Tule mukaan tiekarttatyöhön!

Suunnitelman painopistelueet ovat liikenne ja logistiikka, vesikierrot, ruoka, rakentaminen ja energia. Kaikkia teemoja työstetään syksyn aikana tarkoituksena koota niistä merkittäviä kiertotalouden kokonaisuuksia, joihin Turun alueella tulee panostaa seuraavien vuosien aikana.

Projektitiimissä haluamme työhön mukaan laajasti alueen toimijoita, jotta siitä tulee mahdollisimman laadukas ja relevantti. Tulemme myös erittäin mielellämme pitämään pienen esittelyn tai työpajan (esim. noin 1 h) eri tilaisuuksiin. Jos sinulla on siis tulossa syksyn 2020 aikana tapahtuma tai työpaja, jossa voisimme pohtia mainittuja teemoja, ota yhteyttä tiekartan projektipäällikköön: liisa.lahti [ät] turku.fi

Tavoitteena 1,5 asteen elämä

Kiertotalous on monimutkainen systeeminen kokonaisuus, jonka hahmottaminen on työlästä asiantuntijoillekin. Systeemisen kehityksen ohella onkin olennaista, että jokainen pysähtyy tarkastelemaan omia elintapojaan ja pyrkii mukauttamaan sen 1,5 asteen mukaiseen elämään – tämä tarkoittaa elämistä ja kuluttamista siten, että maapallon kuumeneminen on vielä mahdollista pysäyttää 1,5 asteeseen. Tavoite vaatii sopeutumista ja kriittistä elintapojen arviointia meistä jokaiselta.

Kiertotalouden tiekarttatyön ideoita ja inspiraatioita tuodaan jo nyt esiin juuri meneillään olevassa Kiertotalouskarnevaalissa, joka havainnollistaa eri tapoja elää 1.5 asteen elämää. Tietoa karnevaalista löytyy esimerkiksi Kiertotalouskarnevaalin Instagram-tililtä. Syksyn aikana tulemme kampanjoimaan ja kokeilemaan lisää ja kerromme mielellämme myös muista toimijoista, jotka kannustavat 1,5 asteen elämään.

Kiertotalous ja sosiaalisesti kestävä kehitys

Huomionarvoista on, että haluamme tuoda kiertotaloustyöhön myös sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuden. Laaja kokonaisuus voidaan tämän projektin yhteydessä tiivistää sanoihin saavutettavuus, mahdollisuudet koulututukseen ja työhön sekä osallisuus. Näiden osa-alueiden huomioiminen suunnittelussa voi esimerkiksi olla saavutettavuuden kartoittaminen asuinalueittain kehittämistarpeiden tunnistamiseksi, kuntalaisten osallistaminen esimerkiksi viheralueiden tai hulevesien hallinnan suunnitteluun tai tilojen väliaikaisen käytön mahdollistaminen kuntalaisille. Nämä sosiaalisen kestävyyden kolme ulottuvuutta tulevat näkymään esimerkiksi tiekartassa ehdotetuissa toimenpiteissä.

Ihmisiä ryhmittäin lattialla juttelemassa ja piirtämässä unelmatyöpajan visiota

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418