Syyskuussa käynnistyneessä Lapset ja nuoret Varsinais-Suomen kestävyystyön kirittäjinä -hankkeessa on valmisteltu ensi keväänä toteutettavia kokeiluja yhdessä Paraisten ja Mynämäen koulujen opettajien kanssa. 12.10. järjestettiin yhteinen kick-off-tilaisuus ja työpaja, jossa muotoiltiin aiemmin tehtyä #Ilmastokirittäjät -toimintamallia sopivaksi ala- ja yläkoulun oppilaille.

Demokratiataitojen opettelua kolmen kestävyyspolun kautta

Kokeilun aikana oppilaat tutustuvat ikätasoisesti kunnan ympäristöön liittyvään päätöksentekoon ja vaikuttamismahdollisuuksiin yhdessä päättäjien, yritysten tai sivistystoimen johtajien kanssa. Tavoitteena on tuoda vaikuttaminen lähemmäs lapsia ja lisätä heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan kunnassa. Opettaja voi valita toteutettavaksi oman koulun kestävyystyön, yritysyhteistyön tai kunnan kestävyystyön polun.

Oppilaat kutsuvat kouluun polusta riippuen kotikuntansa päättäjiä, yritysten edustajia tai sivistystoimen johtajan keskustelemaan ilmasto- ja kestävän kehityksen työstä. Kaikki polut koostuvat kolmesta tapaamisesta. Oppilaat tutustuvat työhön ja vaikuttamismahdollisuuksiin erilaisten tapaamisia valmistelevien tehtävien sekä itse tapaamisten kautta.

  1. Koulun kestävyystyön polussa oppilaat kutsuvat sivistystoimen johtajan kouluun. Toisessa tapaamisessa toteutetaan rastikierros, jossa perehdytään esimerkiksi koulun ympäristöön sekä energia- ja ruokateemoihin.
  2. Yritysyhteistyön polussa oppilaat kutsuvat paikallisia yrityksiä kouluun sekä vierailevat tutustumassa yrityksiin paikan päällä. Tavoitteena on tutustua yrityksen ilmasto- tai ympäristötyön keinoihin.
  3. Kotikunnan kestävyyspolussa oppilaat kutsuvat kouluun päättäjiä ja toinen tapaaminen järjestetään kaupunkikävelynä yhdessä päättäjien kanssa. Kävelyn aikana pohditaan muun muassa vallan paikkoja.

Päätöstilaisuudessa oppilaat esittelevät lopputuotoksen, joka muotoutuu projektin kuluessa oppilaiden mukaan. Lapset ja nuoret osallistuvat mahdollisimman paljon kokonaisuuden suunnitteluun ja tilaisuuksien sisältöihin opettajan johdolla. Hankkeessa kehitetään parhaillaan oppimateriaalia, joka edistää demokratiakasvatuksen tavoitteita. Opettajille tarjotaan keväällä valmis, opetussuunnitelman mukainen materiaalikokonaisuus, jota voi hyödyntää useissa oppiaineissa ja monialaisessa opetuksessa. Materiaali tulee lopuksi kaikkien vapaasti käytettäväksi.

Kuusi ihmistä katsoo hymyillen kameraan ruskaisessa puistossa.

Mukaan ensi kevään kokeiluihin?

Nyt mukana olevien koulujen kanssa tehdään oppimateriaali valmiiksi tämän vuoden aikana. Keväällä 2023 sitä kokeillaan ainakin Paraistenseudun, Ulkosaariston ja Koivuhaan kouluissa Paraisilla sekä Laurin koulussa Mynämäellä. Mukaan kokeiluvaiheeseen toivotaan vielä kouluja muista kunnista. Sopiva aika kokeiluille on helmi-toukokuussa ja opettajat voivat itse valita, mitä polkua haluavat ryhmän kanssa testata. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi tai kysyä lisätietoja meiltä Valoniasta!

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418