Turussa virtaavaan Kuninkojaan istutettiin ensimmäistä kertaa Karjaanjoen taimenkannan poikasia. Istutusten tavoitteena on Kuninkojan taimenkannan geneettisen monimuotoisuuden lisääminen ja kalakannan vahvistaminen. Istutukset ovat osa Turun kaupungin Helmi-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Turun kaupunkipuro Kuninkojan ekologista tilaa. Vastakuoriutuneita poikasia istutettiin yhteensä 12 500 yksilöä.

Karjaanjoen taimen on maantieteellisesti lähin istutuskanta

HELCOM eli Helsingin komissio suosittelee, että taimenen kotiutusistuksiin käytetään maantieteellisesti mahdollisimman läheistä kalakantaa. Aiemmin Kuninkojaan on istutettu Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Isojoen meritaimenkantaa. Freshabit LIFE IP -hankkeessa perustettiin Karjaanjoen vesistön istutuskanta alueen luonnonvaraisista taimenkannoista. Karjaanjoen vesistö on maantieteellisesti lähempänä Kuninkojaa ja eteläisempi kuin Isojoki. Karjaanjoen taimenen käyttöä puoltaa myös sen hyvin lyhyt viljelyhistoria suhteessa muihin jo vuosikymmeniä viljelykierrossa olleisiin istutuskantoihin. Tavoitteena ei ole kokonaan korvata Kuninkojassa Isojoen taimenta Karjaanjoen kannalla, vaan lisätä vesistön taimenkannan geneettistä monimuotoisuutta muuttuvan ilmaston aiheuttamia ja kaupunkiympäristön luomia haasteita vastaan. Näiden istutusten jälkeen tavoitteena on antaa kalakannan kehittyä luontaisesti kokonaan luonnonvaraiseksi populaatioksi.

Kalakannan luontaista lisääntymistä vahvistavia ja Kuninkojan ekologista tilaa parantavia vesistökunnostuksia tullaan toteuttamaan tulevan kesän aikana osana Helmi-hanketta. Hankkeen fokuksessa on myös Kuninkojassa esiintyvä erittäin uhanalainen jokirapu, joiden kannat ovat hävinneet laajalti eteläisestä Suomesta. Vesistökunnostusten toivotaan elvyttävän myös Kuninkojan rapukantaa. Sekä taimen että jokirapu ovat kalastuslain nojalla rauhoitettuja Kuninkojassa.

Lisätietoa

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Metsäkylän koski Kuninkojassa
Taimenia istutetaan Kuninkojaan
Taimenen poikasia vesikauhassa.