Ilmastonmuutosta hillitsevät päästövähennystoimet tehdään paikallisella tasolla: kunnissa, yrityksissä ja ihmisten arjessa. Kunnat voivat vauhdittaa yritysten ilmastotoimia luomalla yrityksille kestävään liiketoimintaan kannustavan toimintaympäristön ja tukemalla yrityksiä polulla kohti kestävää kasvua. Kuluneen puolentoista vuoden aikana joukko kaarinalaisia eri toimialoja edustavia pk-yrityksiä edisti omaa ilmastotyötään Valonian, Kaarinan kaupungin ja Kaarinan kehitys Oy:n koulutuksissa.

Koulutukset järjestettiin osana Kaarinan yritysten ilmastoteot -hanketta, joka luotiin edistämään Kaarinan kaupungin ja alueen yritysten yhteistyötä ilmastotoimissa. Mukaan oman toiminnan tarkasteluun, päästövähennystoimien kartoittamiseen ja vastuullisuusviestinnän kehittämiseen lähti yhdeksän kaarinalaista yritystä. Koulutuksissa käsiteltiin käytännön ilmastotoimia ja niihin liittyviä haasteita, energiatehokkuutta, hiilijalanjäljen laskentaa, kiertotaloutta, liiketoiminnan uudistamista sekä toimista viestimistä. Puolen vuoden koulutusten aikana yritykset kartoittivat päästövähennyskeinoja ja toimintansa hiilijalanjälkeä sekä suunnittelivat energiatehokkuusinvestointeja.

Myös kaupungin hankintojen rooli nähtiin tärkeänä osana kaupungin ja yritysten ilmastoyhteistyön kehittämistä. Hankintojen ilmastoystävällisyyden kehittämiseksi järjestettiin hankintakoulutus, johon osallistui 28 hankintojen parissa työskentelevää viranhaltijaa eri toimialoilta.

Yrityksen ilmastotyön askeleet -työkirjan avulla alkuun ilmastotoimissa

Hankkeen aikana käytyjen keskusteluiden pohjalta syntyi pk-sektorin yrityksen ilmastotyön käynnistämisen tueksi Yritysten ilmastotyön askeleet -työkirja helpottamaan pienten ja keskisuurten yritysten ilmastotyön käynnistämistä. Työkirja auttaa oman toiminnan tarkastelun käynnistämisessä sekä tunnistaa vaikuttavimmat toimet ja askeleet kohti hiilineutraalia ja kestävää liiketoimintaa, ja sitä voi käyttää esimerkiksi sisäisen tilannekartoituksen pohjana.

Työkirjassa esitelty päästövähennyspolku koostuu neljästä askeleesta sekä kahdesta tasosta. Askeleet ovat tavoitteen asettaminen, nykytilan kartoitus, hiilijalanjäljen minimointi sekä hiilijalanjäljen maksimointi. Askelia tarkastellaan sekä ulospäin näkyvän asiakasrajapinnan että tuotannon näkökulmasta.

Videosarjalla esiin kaupungin rooli sekä erilaisten yritysten ilmastotyön tapoja

Yritysten ja kaupungin ilmastotoimia esiin tuomaan kuvattiin videosarja, joka on julkaistu Kaarinan kaupungin YouTube-kanavalla. Videosarjassa on kolme aihetta koostavaa videota sekä seitsemän yrityksen lyhyet esittelyt.

Ensimmäisessä osassa kuullaan Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelmasta sekä ilmastotoimien vaikutuksesta Kaarinan Kehitys Oy:n työhön. Toisessa osassa ääneen pääsevät kolmen kaarinalaisen yrityksen edustajat, jotka kertovat yrityksensä matkasta kohti kestävämpää suuntaa. Kolmannessa videossa kuullaan neljän yrityksen esimerkkien kautta, miten ilmastotoimista saadaan taloudellisia säästöjä ja kannattavaa liiketoimintaa.

Yrityskoulutukset jatkuvat keväällä 2022 kuudella paikkakunnalla sekä verkossa

Pk-sektorin yrityksillä on halukkuutta päästövähennyksiin, mutta yrittäjät kaipaavat usein tukea vaikuttavien ja kustannustehokkaiden keinojen löytämiseksi. Helmikuussa 2022 Valonia, Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät järjestävät avoimen ja maksuttoman pk-yrityksille suunnatun koulutussarjan, jossa tutustutaan toiminnan päästöjen tunnistamiseen ja vähentämiseen sekä liiketoiminnan uudistamiseen. Koulutuksissa esitellään myös Yrityksen ilmastotyön askeleet -työkirjaa.

Koulutukset järjestetään samansisältöisinä kuudessa kunnassa: Naantalissa, Raisiossa, Maskussa, Loimaalla, Somerolla ja Liedossa, ja niiden oppeja syvennetään teemakohtaisissa verkkotyöpajoissa helmi-maaliskuussa.

Katso koulutusten lisätiedot sekä aikataulut ja ilmoittaudu mukaan!

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.