Elokuussa 2020 Valonia, Kaarinan kaupunki ja Kaarinan Kehitys Oy hakivat kaarinalaisia yrityksiä mukaan kehittämään ilmastotyötään. Mukaan saatiin yhdeksän eri toimialoja edustavaa pk-sektorin yritystä. Talven ja kevään aikana yrityksille järjestettiin viiden koulutuksen sarja, jonka aikana käsiteltiin laajasti yritysten toiminnan ilmastovaikutusten tunnistamista ja minimointia sekä kestävän siirtymän tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Koulutusta ja asiantuntija-apua oman päästövähennyspolun laatimiseen

Viidessä koulutuksessa käsiteltyjä teemoja ovat olleet energiatehokkuus, hiilijalanjäljen laskenta, kiertotalous ja uudet liiketoimintamallit sekä viestintä. Koulutuksissa kuultiin asiantuntija-alustuksia, esiteltiin erilaisia työkaluja ja materiaaleja yritysten ilmastotyön tueksi sekä kuultiin lukuisia inspiroivia esimerkkiesityksiä ilmastotoimissa aktivoituneista yrityksistä. Lisäksi koulutuksissa varattiin aikaa keskusteluille, joissa yritykset pääsivät tuomaan esiin omia ajatuksiaan, suunnitelmiaan, tehtyjä toimia sekä ilmastotyöhön liittyviä haasteita.

Viimeisessä koulutuksessa esiteltiin hankkeen tuotoksena syntyvä päästövähennyspolku -työkalu, joka on kehitetty helpottamaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ilmastotyön käynnistämistä. Työkalu julkaistaan syksyllä, minkä jälkeen se on vapaasti yritysten hyödynnettävissä.

Asiantuntijapuheenvuorojen, käytännön esimerkkien sekä keskustelun kautta koulutuksissa käsiteltiin muun muassa sitä, mistä pk-sektorin yrityksen tulisi lähteä liikkeelle ilmastotoimissa, miten tunnistaa ja seurata oman toimintansa vaikutuksia sekä miten tehdä ilmastotoimista taloudellisesti kannattavaa. Kaikki mukana olleet yritykset tunnistivat toimintaympäristön sekä asenneilmapiirin muutoksen olevan käynnissä, mutta kaikilla tämä ei vielä näy käytännön työssä ja omalla markkinalla. Puolen vuoden koulutusten aikana moni yritys on lähtenyt aktiivisesti edistämään ilmastotyötään, kartoittamaan päästövähennyskeinoja ja selvittämään toimintansa hiilijalanjälkeä sekä suunnittelemaan energiatehokkuusinvestointeja.

”On ollut inspiroivaa ja mielenkiintoista kuulla miten yritykset ovat lähteneet tarkastelemaan toimintaansa, etsineet parannuskohteita ja tarttuneet toimeen. Koulutuksissa on ollut hienoa nähdä yritysten jakavan kokemuksiaan ja oppivan toisiltaan sekä innostavilta esimerkkiyrityksiltä. Kaupungille on niin elinvoiman kuin ilmastotyön näkökulmasta luontevaa toimia tällaisessa mahdollistajana ja yhteentuojana”, toteaa Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri Pasi Saario.

Yritykset mukana myös Kaarinan ilmasto-ohjelman toimeenpanossa

Kaarinan yritysten ilmastoteot -hankkeen taustalla on Kaarinan kaupungin tahtotila kehittää omaa ilmastotyötään ja tuoda kehitystyöhön mukaan myös kaupungin alueella toimivat yritykset. Koulutusten kanssa samanaikaisesti on valmisteltu myös Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelmaa (PDF), jonka Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa. Kaarinalaisten yritysten rooli on tunnistettu myös ilmasto-ohjelmassa ja vuoropuhelua yritysten suuntaan aiotaan jatkaa myös hankkeen päätyttyä.

Hanke jatkuu marraskuuhun 2021. Kesällä hankkeelle kuvataan esittelyvideoita, joissa tuodaan esiin niin kaupungin kuin mukana olevien yritysten ilmastotoimia. Hankkeen viimeiset kuukaudet keskittyvät kaupungin ja yritysten ilmastoyhteistyön tuomiseen osaksi Kaarinan kaupungin sekä kehitysyhtiö Kaarinan Kehitys Oy:n jatkuvaa toimintaa sekä kestävyyden huomioimiseen kaupungin hankinnoissa.

Pihanäkymä Piispanristin sahalla

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.