Vuodesta 2011 jätevesineuvontapalveluita tarjonnut Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Vuosien saatossa ympäristöministeriön rahoituksella on jaettu jätevesineuvoja tuhansille niin kiinteistökäynneillä, puhelimitse kuin erilaisissa tapahtumissakin. Jatkossa Valonia ei kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä enää tee, mutta neuvontaa tarjotaan edelleen puhelimitse.

Määräajan viimeinen vuosi vilkastutti jätevesineuvonnan

Loppuvuodesta alkoi myös uusi aikakausi, kun hajajätevesilainsäädännön asettama määräaika ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen jätevesiremontille päättyi. Muilla alueilla määräaikaa remonteille ei ole, vaan jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa seuraavan suuremman remontin yhteydessä. Yhteistyössä alueensa kuntien kanssa Valonian neuvontahanke tiedotti päättyvästä määräajasta ja jätevesien käsittelyn mahdollisuuksista laajasti maakunnassa. Kysyntää neuvonnalle olikin, sillä yhteydenottoja tuli lähes 1000 – huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Kesän ja syksyn aikana jätevesi-illoissa ja muissa neuvontatapahtumissa tavoitettiin myös lähes 1000 aiheesta kiinnostunutta. Arvioiden mukaan jätevesineuvonnan vilkastunut kysyntä ei ole näkynyt lisääntyneenä jätevesiremonttien määränä. Edelleen ranta- ja pohjavesialueilla on kiinteistöjä, joiden jäteveden käsittely ei täytä lainsäädännön edellyttämiä puhdistusvaatimuksia.

Neuvontaa tarjolla myös jatkossa

Valonia jatkaa edelleen haja-asutuksen jätevesiasioista tiedottamista osana vesiensuojelutyötä. Vaikka kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa tarjoava hanke päättyikin, Varsinais-Suomen alueen kuntalaiset ja kuntien viranomaiset sekä alan yrittäjät saavat edelleenkin jätevesineuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Postikorttikuva, jossa 100m vesistön äärellä sijaitseva rantatontti, toisella puolella jänis ja
Maisemoitu jätevesien pienpuhdistamo ja kaivon kansi tien varrella.