Varsinais-Suomen haja-asutusalueen asukkaat ja mökkiläiset ovat hyvin löytäneet Valonian tarjoaman puolueettoman ja maksuttoman jätevesineuvonnan ja vuosi on ollut erityisen vilkas. Vuonna 2018 neuvottiin lähes 1200 kiinteistön omistajaa, joista 219 saivat neuvontaa omalla kiinteistöllään. Etenkin puhelimitse ja sähköpostilla tarjottu neuvonta on ollut suosittua ja neuvoja saa edelleen koko talven ajan. Kiinteistökohtaisia käyntejä jatketaan taas keväällä. Jätevesineuvontaan ollaan pääosin tyytyväisiä, mutta saneerausinnostus on silti vähäistä.

Neuvonnan avulla jätevesien käsittely tutuksi kiinteistön omistajalle

Jätevesineuvojalta kiinteistön omistaja saa luotettavan tiedon siitä, tarvitseeko oman kiinteistön jätevesien käsittelyä parantaa. Neuvonnassa käydään läpi kiinteistön koko talousvesi- ja jätevesijärjestelmä. Ensiksi selvitetään, miten vesi hankitaan kiinteistölle ja mitä jätevesiä kiinteistöllä syntyy. Sen jälkeen selvitetään, miten jätevedet puhdistetaan kiinteistöllä, missä kunnossa jätevesijärjestelmä on ja miten riittävä puhdistusteho on lainsäädännön vaatimuksiin nähden.

Jokaisella kiinteistönomistajalla on velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Neuvontakäynti onkin tutkimusretki kiinteistön jätevesijärjestelmään myös kiinteistön omistajalle. Etenkin jäteveden purkuputken paikka on monesti hukassa, eikä lietesäiliöönkään ole kurkattu ehkä moneen vuoteen. Tärkeä osa jätevesineuvontaa on myös keskustella jätevesijärjestelmän oikeaoppisesta huollosta ja kunnossapidosta kiinteistön omistajan kanssa.

Liian usein jätevesijärjestelmä unohdetaan sen jälkeen, kun se on maahan kaivettu. Jätevesijärjestelmän käyttöikä kasvaa mitä paremmin sitä huolletaan. Myös jätevesilietteet on hoidettava asianmukaiseen käsittelyyn, toteaa jätevesineuvontahanketta vetävä Katariina Yli-Heikkilä.

Lisäksi neuvonnassa tarkastellaan kiinteistön ympäristöä – voisiko jätevesijärjestelmän saneerauksella parantaa lähiympäristön tilaa? Neuvoja käy kiinteistön omistajan kanssa läpi kaikki kiinteistölle soveltuvat vaihtoehdot ottaen huomioon myös kunnalliset määräykset. Jätevesineuvoja ohjeistaa kiinteistön omistajaa miten edetä jätevesiremontissa, mutta tarkemman keskustelun kiinteistölle valittavasta tekniikasta omistaja käy jätevesisuunnittelijan kanssa.

Jätevesineuvonta on asiantuntevaa ja puolueetonta

Valonia on toiminut haja-asutusalueen jätevesineuvonnan parissa jo 1990-luvulta lähtien. Neuvonnan päätavoitteena on ollut puolueettoman ja ajantasaisen tiedon kautta edistää vesiensuojelua haja-asutusalueella. Jätevesineuvontaan ollaan pääosin tyytyväisiä ja jätevesineuvontakäynti koetaan tarpeelliseksi, mikä käy myös ilmi juuri valmistuneessa opinnäytetyössä jätevesineuvonnan asiakastyytyväisyydestä ja vaikuttavuudesta (Ahtiainen 2018).

On tärkeää, että asukkaat ja mökkiläiset saavat tarvitsemaansa tietoa vaivattomasti. Jätevesineuvonta onkin ollut monipuolista: kiinteistökäyntien, puhelin- ja sähköpostineuvonnan lisäksi jätevesineuvojat osallistuvat etenkin kesäaikaan erilaisiin tapahtumiin. Lisäksi muuttuneesta jätevesilainsäädännöstä ja jätevesien käsittelystä tiedotetaan aktiivisesti paikallismediassa sekä kuntien tiedotuskanavissa. Valonian jätevesineuvonta tukee myös kuntien viranomaisia jätevesiin liittyvistä kysymyksissä.

Vuosia veivattu jätevesilainsäädäntö on aiheuttanut hämmennystä kiinteistöjen omistajissa, joten neuvonta pyrkii oikomaan vääriä käsityksiä sekä motivoimaan puutteellisten jätevesijärjestelmien kunnostamiseen. Vaikka neuvonnan päätavoitteena on edistää vesiensuojelua haja-asutuksen jätevesien paremmalla käsittelyllä, ei puutteellisten jätevesijärjestelmien saneerausinnostus ole näkynyt kuntien toimenpidelupahakemuksissa (Ahtiainen 2018). Ranta- ja pohjavesialueilla jätevesiremonttiin kannattaa ryhtyä jo viimeistään nyt talvella, jotta tarvittavat luvat saadan ajoissa ja remontti tulee tehtyä ennen määräajan päättymistä 31.10.2019. Asiaa ei kannata lykätä viimeiseen hetkeen!

Valonia on tarjonnut puolueetonta jätevesineuvontaa Varsinais-Suomessa vuodesta 1999 alkaen yhteistyössä kuntien kanssa sekä EU- ja valtion avustuksella. Vuodesta 2011 lähtien Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteistyössä toteuttamat jätevesineuvontahankkeet ovat tavoittaneet yhteensä yli 6 000 kiinteistönomistajaa. Keväällä 2017 lähetettiin 500:lle Valonian jätevesineuvontahankkeissa vuosina 2011-2016 neuvontaa saaneille kiinteistön omistajalle kysely jätevesineuvonnan asiakastyytyväisyydestä. Kyseli tehtiin osana opinnäytetyötä (Ahtiainen 2018), joka on luettavissa täällä.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369